ChatGPT Logo

Gia tăng 500% năng suất làm việc với ChatGPT

Những gợi ý sử dụng ChatGPT hay nhất bằng Tiếng Việt được tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Kstudy. Các bạn vui lòng follow Fanpage hoặc tham gia Group Hướng dẫn Canva, Capcut, ChatGPT phục vụ Digital Content để cập nhật những buổi hướng dẫn miễn phí từ Kstudy.

2000+ câu lệnh ChatGPT đỉnh cao chỉ cần sao chép, dán giúp bạn giải quyết mọi việc.

Để sử dụng tài liệu này, bạn hãy tìm đến danh mục công việc cần thực hiện, sao chép câu lệnh tương ứng, thay các thông tin trong [NGOẶC VUÔNG] bằng thông tin của bạn và đưa vào ChatGPT để nhận kết quả (Một số thông tin [NGOẶC VUÔNG] ở các hạng mục sửa hoặc cải thiện nội dung chính là nội dung thô bạn đã viết).

Địa chỉ đăng nhập ChatGPT là chat.open.ai, với những bạn chưa có tài khoản ChatGPT có thể sử dụng chatgptvietnam.org không cần đăng nhập.