ChatGPT Logo

Khởi tạo kế hoạch kinh doanh

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của tôi có tên là [tên công ty] bán [sản phẩm] cho [ngách] và muốn đạt được [mục tiêu].
Viết một kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của tôi có tên là [tên công ty] bán [sản phẩm] cho [ngách] và muốn đạt được [mục tiêu]. Bao gồm một bản tóm tắt điều hành, các tính toán tài chính về chi phí dự kiến, doanh thu và lợi nhuận cũng như sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Sử dụng một tông giọng trang trọng và số liệu thống kê.
Tôi muốn đạt được [mục tiêu] với công ty của mình và tôi yêu cầu các mục tiêu hiệu suất cho nhóm của mình. Vui lòng viết phác thảo về các mốc quan trọng hàng quý và vai trò chịu trách nhiệm cho từng cột mốc quan trọng.
Viết một danh sách các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường và có thể đạt được cho [công ty hoặc dự án] bằng cách sử dụng mô hình OKR.
Biến tầm nhìn này thành mục tiêu SMART: [chèn tầm nhìn]. Bao gồm các kết quả và sản phẩm bàn giao quan trọng nhất.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. Ý tưởng kinh doanh của tôi là gì? Tôi sẽ cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ nào và chúng sẽ khác biệt hoặc độc đáo như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh?
  2. Thị trường mục tiêu của tôi là ai? Nhu cầu và điểm khó khăn của họ là gì và các sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi sẽ giải quyết chúng như thế nào?
  3. Chiến lược tiếp thị và bán hàng của tôi là gì? Tôi sẽ tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu của mình như thế nào và tôi sẽ sử dụng những kênh hoặc chiến thuật nào để quảng bá doanh nghiệp của mình?
  4. Tôi sẽ cấu trúc và tổ chức doanh nghiệp của mình như thế nào? Tôi sẽ sử dụng cấu trúc pháp lý nào, và tôi sẽ quản lý tài chính và vận hành như thế nào?
  5. Dự đoán và mục tiêu tài chính của tôi là gì? Tôi dự kiến sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu trong năm đầu tiên và tôi sẽ đầu tư như thế nào vào tăng trưởng và mở rộng theo thời gian?
  6. Những rủi ro và thách thức chính mà doanh nghiệp của tôi có thể gặp phải là gì và tôi sẽ giảm thiểu hoặc giải quyết chúng như thế nào?
  7. Ai là thành viên chủ chốt trong nhóm của tôi, họ sẽ có vai trò và trách nhiệm gì? Tôi sẽ tuyển dụng và giữ chân những nhân viên tài năng như thế nào khi doanh nghiệp phát triển?
  8. Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tôi đối với doanh nghiệp là gì và tôi sẽ đánh giá tiến độ và sự thành công như thế nào?
  9. Làm cách nào để duy trì tính cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường hoặc ngành theo thời gian? Tôi sẽ sử dụng những chiến lược nào để đổi mới và luôn dẫn đầu?
  10. Tôi sẽ cấp vốn cho doanh nghiệp và quản lý dòng tiền như thế nào? Tôi sẽ sử dụng những nguồn tài chính hoặc đầu tư nào, và tôi sẽ lập ngân sách và quản lý chi phí như thế nào?