ChatGPT Logo

Tạo Mood Board tuyệt đẹp cho Instagram hoặc Pinterest

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Loại hình ảnh nào sẽ phù hợp trên moodboard [Pinterest hoặc Instagram] xung quanh [chủ đề]?”
 2. “Tôi là nhà thiết kế nội thất. Bạn sẽ thiết kế moodboard về [chủ đề] cho [nền tảng] như thế nào?”
 3. “Hình ảnh moodboard hợp xu hướng cho [chủ đề] trên [nền tảng] là gì”
 4. “Hãy hành động như một nhà thiết kế đồ họa. Bạn sẽ tạo moodboard cho [nền tảng] về [chủ đề] như thế nào?”
 5. “Tôi có thể nói gì với DALL-E để tạo moodboard cho [nền tảng] về [chủ đề]?”
 6. “Bạn có thể đề xuất ý tưởng cho moodboard cho [điền vào chủ đề] trên Instagram hoặc Pinterest không?”
 7. “Tôi cần một chút cảm hứng cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest của mình liên quan đến [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi không?”
 8. “Bạn có thể tạo một số ý tưởng sáng tạo cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest phản ánh sự rung cảm [điền tính từ] mà tôi đang theo đuổi không?”
 9. “Tôi đang tìm kiếm một số ý tưởng mới cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest của mình dựa trên [điền chủ đề]. Bạn có đề nghị gì?”
 10. “Bạn có thể lên ý tưởng cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest để giới thiệu [điền sản phẩm hoặc dịch vụ] mang tính nghệ thuật và hấp dẫn về mặt hình ảnh không?”
 11. “Tôi cần một số ý tưởng cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest phản ánh cảm xúc [chèn cảm xúc] mà tôi muốn truyền tải. Bạn có thể giúp tôi không?”
 12. “Bạn có thể đề xuất moodboard về các chủ đề và yếu tố hình ảnh trên Instagram hoặc Pinterest phù hợp với bản sắc và giá trị thương hiệu của tôi không?”
 13. “Tôi đang tìm ý tưởng cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest nắm bắt được bản chất của [điền chủ đề] theo cách sáng tạo và thú vị. Bạn đề xuất điều gì?”
 14. “Bạn có thể giúp tôi lên ý tưởng cho một moodboard trên Instagram hoặc Pinterest thu hút [điền vào đối tượng mục tiêu] và giới thiệu thương hiệu của tôi theo một cách độc đáo không?”
 15. “Tôi cần một chút cảm hứng cho moodboard trên Instagram hoặc Pinterest của mình liên quan đến [điền vào chủ đề]. Bạn có thể đề xuất một số yếu tố hình ảnh và cách phối màu phù hợp không?”