ChatGPT Logo

Viết landing page (cho Opt-ins hoặc đăng ký Webinar)

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một landing page cung cấp [tên mồi thu hút] cho [khán giả]. [sách điện tử/hội thảo trên web/loạt video] miễn phí này sẽ giúp họ:
-[Lợi ích 1]
-[Lợi ích 2]
-[Lợi ích 3]
Đề cập rằng nó hoàn toàn miễn phí và tôi có thể giúp họ vì [bao gồm thông tin xác thực].
Bạn có thể giúp tôi tạo landing page cho [sản phẩm/dịch vụ] của mình để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng không? Dưới đây là một số thông tin chi tiết về [sản phẩm/dịch vụ] của tôi: [điền thông tin chi tiết như lợi ích, điểm bán hàng độc đáo, đối tượng mục tiêu, v.v.].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Tôi cần một landing page có thể giúp tôi tạo thêm khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của mình. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang đích làm nổi bật các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm/dịch vụ của tôi không?”
  2. “Tôi sắp tung ra một sản phẩm mới và tôi cần một trang đích có thể thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang đích bắt mắt và dễ điều hướng không?”
  3. “Tôi muốn quảng bá sự kiện sắp tới của mình và tôi cần một landing page có thể giúp tôi bán vé. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang bao gồm tất cả thông tin cần thiết và khuyến khích khách truy cập đăng ký không?”
  4. “Tôi cần một landing page có thể giới thiệu porfolio và dịch vụ của tôi với tư cách là một người làm việc tự do. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang nêu bật các kỹ năng của tôi và khuyến khích khách hàng tiềm năng liên hệ không?”
  5. “Tôi muốn tạo một landing page cho sách điện tử của mình và tôi cần nó đủ thuyết phục để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang bao gồm lời kêu gọi hành động rõ ràng và nêu bật những lợi ích chính của cuốn sách của tôi?”
  6. “Tôi cần một landing page có thể thuyết phục khách truy cập đăng ký dùng thử miễn phí. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang làm nổi bật các tính năng độc đáo của sản phẩm và thuyết phục khách truy cập hành động không?”
  7. “Tôi đang tìm cách tăng doanh thu cho cửa hàng thương mại điện tử của mình và tôi cần một landing page có thể giúp tôi chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng. Bạn có thể giúp tôi tạo một trang đích hấp dẫn trực quan và bao gồm các mô tả sản phẩm thuyết phục không?”