ChatGPT Logo

Làm cho Tweet của bạn viral

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết 10 tweet có cơ hội viral cao trong [ngách].
Tối ưu hóa tweet này để viral hơn: [sao chép và dán tweet].
Hãy cho tôi biết 5 đặc điểm của các tweet viral về [chủ đề].
Tạo một tweet thu hút sự chú ý xung quanh [chủ đề].
Tạo 3 tweet sẽ được chia sẻ rộng rãi bởi những người có ảnh hưởng trong [ngành]. Đảm bảo chúng thu hút [khán giả] và khuyến khích họ chia sẻ tweet.