ChatGPT Logo

Viết quảng cáo

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một bài đăng trên blog mô tả [chủ đề]. Đề cập rằng sản phẩm giúp [lợi ích 1], [lợi ích 2], [lợi ích 3]. Kết thúc bằng cách nói [kêu gọi hành động]. Bao gồm số liệu thống kê, nó sẽ giống như một báo cáo về một trang báo.
Suy nghĩ về 10 tiêu đề có thể cho bài viết này. Đặt chúng theo phong cách [chèn tạp chí hoặc tác giả]: [sao chép và dán văn bản của quảng cáo].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết một quảng cáo cho [sản phẩm] mới của tôi, được thiết kế để giúp [khán giả] đạt được [kết quả] không?”
  2. “Tôi cần một quảng cáo cho dịch vụ [ưu đãi] cung cấp [giải pháp] cho [thị trường ngách]. Bạn có thể viết nội dung thu hút [điểm đau] và nêu bật những lợi ích khi sử dụng dịch vụ của tôi không?”
  3. “Tôi đang tung ra một [loại sản phẩm] mới giúp ích cho [khán giả]. Bạn có thể viết một quảng cáo nói về [điểm đau] và nhấn mạnh các tính năng độc đáo của sản phẩm không?”
  4. “Bạn có thể viết quảng cáo cho khóa học [ưu đãi] dạy [chủ đề] của tôi không? Đối tượng mục tiêu là [khán giả] quan tâm đến [mong muốn].”
  5. “Tôi cần một quảng cáo cho [loại hình kinh doanh] của mình để cung cấp [sản phẩm] cho [khán giả]. Bạn có thể viết nội dung thu hút [điểm đau] và nêu bật những lợi ích khi sử dụng dịch vụ của tôi không?”
  6. “Tôi đang tung ra một [sản phẩm] mới giúp ích cho [khán giả]. Bạn có thể viết một quảng cáo nói lên [mong muốn] và nêu bật những lợi ích khi sử dụng sản phẩm của tôi không?”
  7. “Tôi đang tung ra một dịch vụ [điền vào chỗ trống] mới cung cấp [điền vào chỗ trống] để [điền vào chỗ trống]. Bạn có thể viết một quảng cáo nói về [điền vào chỗ trống] và nhấn mạnh sự độc đáo về tính năng của sản phẩm của tôi không?”