ChatGPT Logo

Cải thiện nội dung quảng cáo hiện tại của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Làm cho văn bản này thuyết phục hơn: [sao chép và dán văn bản].
Làm cho văn bản này kết nối nhiều hơn với người đọc: [sao chép và dán văn bản].
Viết lại văn bản này để đi sâu hơn vào các điểm khó khăn và mong muốn của khách hàng tiềm năng: [sao chép và dán văn bản].
Viết lại văn bản này bằng công thức sao chép AIDA: [sao chép và dán văn bản].
Viết lại văn bản này bằng công thức viết quảng cáo PAS: [sao chép và dán văn bản].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể cho tôi một số mẹo để làm cho bài viết của tôi hấp dẫn và thuyết phục hơn không?”
  2. “Tôi có thể cải thiện tiêu đề của mình như thế nào để chúng thu hút sự chú ý hơn?”
  3. “Bạn có thể giúp tôi đơn giản hóa bài viết của mình và làm cho nó dễ tiếp cận hơn với đối tượng mục tiêu của tôi không?”
  4. “Một số lỗi phổ biến mà tôi nên tránh khi viết quảng cáo là gì?”
  5. “Bạn có thể đề xuất một số công cụ hoặc tài nguyên mà tôi có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng viết quảng cáo của mình không?”
  6. “Tôi có thể sử dụng các kỹ thuật kể chuyện như thế nào để khiến bài viết của mình trở nên đáng nhớ hơn?”
  7. “Bạn có thể cung cấp phản hồi về một đoạn nội dung cụ thể mà tôi đã viết và đề xuất cách cải thiện nó không?”
  8. “Làm cách nào tôi có thể sử dụng dữ liệu và nghiên cứu để làm cho nội dung của mình hiệu quả hơn?”
  9. “Bạn có thể giúp tôi tạo lời kêu gọi hành động rõ ràng và hấp dẫn trong nội dung của mình không?”
  10. “Làm cách nào tôi có thể cải thiện phong cách viết của mình để nó hấp dẫn và độc đáo hơn?”