ChatGPT Logo

Tận dụng các nhóm LinkedIn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một bài viết dài về [chủ đề] cho một nhóm LinkedIn về [ngách].
Hãy cho tôi 10 ý tưởng nội dung cho một nhóm LinkedIn về [chủ đề].
Brainstorm 10 cách tôi có thể sử dụng các nhóm LinkedIn để quảng cáo [loại hình kinh doanh] của mình cho [ngách].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết bài đăng cho các nhóm LinkedIn trên [điền vào chủ đề] để thu hút các thành viên và khơi dậy cuộc trò chuyện không?”
  2. “Tôi cần trợ giúp tạo nội dung cho các nhóm LinkedIn nói chuyện với các chuyên gia trong [điền vào ngành]. Bạn có thể giúp tôi không?
  3. “Bạn có thể tạo các bài đăng cho các nhóm LinkedIn sẽ định vị tôi là người có thẩm quyền trong [điền vào trường] và thu hút khách hàng tiềm năng không?”
  4. “Tôi đang tìm kiếm sự trợ giúp để viết bài đăng cho các nhóm LinkedIn nhằm hướng lưu lượng truy cập đến trang web của tôi và nâng cao nhận thức về thương hiệu của tôi. Bạn có thể viết chúng cho tôi được không?”
  5. “Bạn có thể tạo các bài đăng kích thích tư duy cho các nhóm LinkedIn để thách thức các thành viên nghĩ khác về [điền vào chủ đề] không?”
  6. “Tôi cần trợ giúp viết bài cho các nhóm LinkedIn mang tính thông tin và giáo dục, và điều đó sẽ giúp tôi khẳng định mình là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong [điền vào trường/lĩnh vực].”
  7. “Bạn có thể viết các bài đăng cho các nhóm LinkedIn để giải quyết các điểm khó khăn chung trong [điền vào ngành] và đưa ra các giải pháp mà các thành viên sẽ thấy có giá trị không?”
  8. “Tôi đang tìm kiếm sự trợ giúp để viết các bài đăng cho các nhóm LinkedIn ngắn gọn và có tác động, đồng thời sẽ thu hút sự chú ý của các chuyên gia bận rộn.”
  9. “Bạn có thể tạo các bài đăng cho các nhóm LinkedIn để giới thiệu kiến thức chuyên môn của tôi về [điền vào trường/lĩnh vực] và nêu bật những lợi ích khi làm việc với tôi không?”
  10. “Tôi cần trợ giúp tạo các bài đăng hấp dẫn cho các nhóm LinkedIn để bắt đầu các cuộc trò chuyện và khuyến khích các thành viên chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ về [điền vào chủ đề].”