ChatGPT Logo

Viết nội dung trang Upsell

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một trang bán hàng [đếm từ] bắt đầu bằng câu "Đợi đã! Đơn hàng của bạn chưa hoàn tất." Và sau đó sử dụng ngôn ngữ thuyết phục để tạo cảm giác cấp bách xung quanh việc mua một sản phẩm có tên [tên sản phẩm], có những lợi ích sau:
1. [Lợi ích 1]
2. [Lợi ích 2]
3. [Lợi ích 3]
Đề cập rằng người đọc sẽ có thể nhận [lời hứa], hoặc họ sẽ được [đảm bảo].
Viết một trang bán hàng dài 300 từ giới thiệu [sản phẩm của bạn] và mô tả những lợi ích chính này [lợi ích 1], [lợi ích 2], [lợi ích 3]. Giới thiệu cách sản phẩm này sẽ giúp đối tượng, là [ngách], đạt được [kết quả cuối cùng]. Giải quyết những điểm đau này mà đối tượng mục tiêu đang gặp phải [điểm đau 1], [điểm khó 2], [điểm khó 3] và giải thích cách sản phẩm này có thể giúp giải quyết chúng.

Sử dụng những lời chứng thực này để xây dựng uy tín và chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm:
[Lời chứng thực 1]
[Lời chứng thực 2]
[Lời chứng thực 3]

Tạo cảm giác cấp bách bằng cách làm nổi bật [khẩn cấp] và [khan hiếm] đó

Sử dụng ngôn ngữ và định dạng rõ ràng, ngắn gọn để làm cho trang bán hàng của bạn dễ đọc và dễ điều hướng.
Kết thúc bằng cách thúc giục khách hàng tiềm năng thực hiện hành động và mua hàng, đồng thời củng cố những lợi ích và giá trị chính của sản phẩm.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết nội dung bán hàng cho sản phẩm mới của tôi, [tên sản phẩm], là [mô tả sản phẩm] không? Đối tượng mục tiêu là [mô tả về khách hàng lý tưởng].”
  2. “Tôi cần nội dung bán hàng cho khóa học trực tuyến của mình về [chủ đề khóa học]. Bạn có thể viết nội dung nói về [mô tả đối tượng mục tiêu] và nêu bật những lợi ích của việc tham gia khóa học không?”
  3. “Tôi đang tung ra một dòng [danh mục sản phẩm] mới. Bạn có thể viết nội dung bán hàng thu hút [mô tả đối tượng mục tiêu] và nhấn mạnh [điểm bán hàng độc nhất] của sản phẩm không?”
  4. “Bạn có thể viết nội dung bán hàng cho trang web thương mại điện tử bán [danh mục sản phẩm] của tôi không? Đối tượng mục tiêu là [mô tả về khách hàng lý tưởng], những người đánh giá cao [điểm bán hàng độc đáo của sản phẩm].”
  5. “Tôi cần nội dung bán hàng cho các dịch vụ huấn luyện của mình để giúp [đối tượng mục tiêu] đạt được [mục tiêu]. Bạn có thể viết nội dung nói chuyện với những cá nhân [điểm đau của đối tượng mục tiêu] và muốn [kết quả mong muốn của dịch vụ huấn luyện] không?”
  6. “Tôi đang tung ra một ứng dụng mới giúp mọi người quản lý [vấn đề] của họ. Bạn có thể viết nội dung bán hàng nói lên những cá nhân đang gặp khó khăn với [vấn đề] và muốn [kết quả mong muốn của ứng dụng] không?”
  7. “Bạn có thể viết nội dung bán hàng cho cuốn sách mới của tôi về [chủ đề sách] được không? Độc giả mục tiêu là [mô tả về người đọc lý tưởng], những người muốn [kết quả mong muốn của cuốn sách].”
  8. “Tôi cần bản quảng cáo bán hàng cho công ty du lịch chuyên về [loại hình du lịch]. Bạn có thể viết nội dung thu hút khách du lịch muốn [kết quả mong muốn của trải nghiệm du lịch] và trải nghiệm [điểm bán hàng độc nhất của đại lý] không?”
  9. “Bạn có thể viết nội dung bán hàng cho cửa hàng trực tuyến bán [danh mục sản phẩm] của tôi không? Đối tượng mục tiêu là những cá nhân muốn ưu tiên [đề xuất giá trị của sản phẩm] và đam mê [điểm bán hàng độc đáo của sản phẩm].”
  10. “Tôi đang tung ra một dịch vụ mới giúp [đối tượng mục tiêu] cải thiện [vấn đề] của họ. Bạn có thể viết nội dung bán hàng nói chuyện với các doanh nhân muốn [kết quả mong muốn của dịch vụ] và nổi bật trong [mô tả thị trường] không?”