ChatGPT Logo

Tạo lời nhắc SMS và tin nhắn follow-up cho khách hàng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết SMS nhắc nhở khách hàng tiềm năng về [sự kiện]. Đề cập đến ngày, thời gian và địa điểm của sự kiện.
Tạo SMS nhắc khách hàng tiềm năng về cuộc gọi với tôi sau 24 giờ. Đề cập rằng họ thực sự muốn xuất hiện nếu họ muốn [kết quả hoặc quà tặng].
Tạo chiến dịch SMS với 5 tin nhắn sau khi ai đó đặt lịch hẹn với [loại hình doanh nghiệp], đề cập đến lợi ích của việc đến cuộc hẹn.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi tạo lời nhắc SMS cho khách hàng của mình để bán [sản phẩm] và các tin nhắn tiếp theo để đảm bảo họ hoàn thành [hành động mong muốn] không?”
  2. “Bạn có thể viết một số lời nhắc SMS khuyến khích khách hàng của tôi thực hiện hành động [điền vào chỗ trống] không?”
  3. “Hãy giúp tôi tạo lời nhắc SMS nêu bật lợi ích của [sản phẩm] và khuyến khích [khán giả] dùng thử.”
  4. “Tôi cần tạo lời nhắc qua SMS khiến khách hàng của mình cảm thấy được trân trọng và đánh giá cao. Bạn có thể giúp tôi với điều đó, sử dụng [lợi ích/giảm giá] làm trọng tâm không?”
  5. “Vui lòng viết một số lời nhắc SMS giải thích rõ ràng lợi ích của việc sử dụng [sản phẩm] và lý do tại sao nó đáng để đầu tư.”
  6. “Bạn có thể tạo lời nhắc SMS thân thiện và dễ hiểu đồng thời khuyến khích khách hàng thực hiện hành động đối với [ưu đãi] không?”
  7. “Tôi muốn tạo lời nhắc SMS thu hút [đối tượng cụ thể] và nêu bật cách [sản phẩm] có thể giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Bạn có thể giúp tôi với đó?”