ChatGPT Logo

Lên ý tưởng sản phẩm

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Hãy cho tôi [số lượng] ý tưởng sản phẩm mà một [đối tượng] có thể đưa ra cho một [loại hình kinh doanh] để giúp họ [mong muốn của loại hình kinh doanh]
Hãy cho tôi một danh sách gồm 4 ý tưởng sản phẩm mà tôi có thể tạo ra nếu như tôi là một [loại hình kinh doanh]
Khách hàng của tôi đang gặp khó khăn với [những điểm đau của họ] và họ muốn [mục tiêu mong muốn]. Hãy suy nghĩ ra 10 ý tưởng sản phẩm tôi có thể tạo ra để giải quyết vấn đề của họ.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn nghĩ xu hướng lớn nhất của ngành [tên ngành] sẽ là gì trong 5 năm tới?”
  2. “Hãy liệt kê top 5 xu hướng ảnh hưởng đến [loại ngành] hiện nay?”
  3. “Tôi có thể tạo ra những sản phẩm mới nào để phục vụ [thị trường ngách] nếu như tôi là một [loại ngành]?”
  4. “Hãy cho tôi biết [loại ngành] đang phát triển như thế nào?”
  5. “Một [loại hình kinh doanh] có thể tạo ra sản phẩm mới nào để cung cấp cho khách hàng?”
  6. Hãy cho tôi 3 ý tưởng sản phẩm có thể cho một công ty tư vấn giúp chủ nhà hàng tăng doanh thu.
  7. “Hãy cho tôi danh sách 4 ý tưởng sản phẩm mà tôi có thể tạo ra khi kinh doanh dịch vụ giặt thảm.”

VÍ DỤ:

Hãy cho tôi 3 ý tưởng sản phẩm mà một công ty tư vấn có thể đưa ra để giúp chủ nhà hàng tăng doanh thu.

Hãy cho tôi một danh sách gồm 4 ý tưởng sản phẩm mà tôi có thể tạo ra nếu như tôi là một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh sofa.