ChatGPT Logo

Tạo ý tưởng cho các bài đăng trên Linkedin

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Hãy cho tôi 10 ý tưởng cho các bài đăng trên LinkedIn cho một [vai trò] phục vụ [ngách].
5 chủ đề thịnh hành cho [ngành] trên Linkedin là gì?
Tạo 10 angle khác nhau cho các bài đăng trên LinkedIn để chia sẻ thông tin về [chủ đề].
Hãy cho tôi biết 5 ý tưởng cho các bài đăng trên LinkedIn có thể giúp tôi thể hiện chuyên môn của mình trong [ngành hoặc chủ đề] và cung cấp thông tin có giá trị cho [đối tượng mục tiêu].