ChatGPT Logo

Chọn thị trường ngách

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Liệt kê 3 đối tượng có tiềm năng quan tâm đến việc mua [sản phẩm].
Hãy cho tôi biết những thị trường ngách đang phát triển đối với [loại hình kinh doanh].
Tôi muốn bán [sản phẩm]. Nó giúp [mô tả sản phẩm làm gì]. Hãy liệt kê cho tôi 10 thị trường tiềm năng có thể cần sản phẩm này.

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Bạn có thể đề xuất 10 ngách phù hợp để bắt đầu công việc kinh doanh mới không?”
 2. “10 thị trường ngách đang phát triển hàng đầu dành cho các doanh nhân vào năm 2023 là gì?”
 3. “Tôi đang muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, đâu là lĩnh vực hứa hẹn nhất hiện nay?”
 4. “Bạn có thể giúp tôi tìm ra 10 thị trường ngách có lợi nhuận để bắt đầu công việc kinh doanh mới không?”
 5. “Tôi đang muốn tham gia vào một thị trường mới, 10 thị trường ngách hàng đầu cần xem xét là gì?”
 6. “10 thị trường ngách chưa được khai thác nhiều nhất để bắt đầu công việc kinh doanh mới vào năm 2023 là gì?”
 7. “Bạn có thể cung cấp cho tôi danh sách 10 ý tưởng thích hợp cho một cơ hội kinh doanh mới không?”
 8. “10 lĩnh vực hấp dẫn nhất để bắt đầu kinh doanh mới trong 5 năm tới là gì?”
 9. “Tôi đang trong giai đoạn đầu bắt đầu một công việc kinh doanh mới, 10 lĩnh vực đang phát triển hiện nay là gì?”
 10. “Bạn có thể cho tôi 10 ý tưởng thích hợp để bắt đầu một doanh nghiệp mới có tiềm năng tăng trưởng cao không?”
 11. “3 thị trường ngách tiềm năng để bán sản phẩm chăm sóc da là gì?”
 12. “Những thị trường ngách đang phát triển dành cho huấn luyện viên trực tuyến là gì?”

VÍ DỤ:

Hãy cho tôi 3 ý tưởng sản phẩm có thể cho một công ty tư vấn giúp chủ nhà hàng tăng doanh thu.

Hãy liệt kê 4 ý tưởng sản phẩm mà một công ty vệ sinh thảm có thể tạo ra.

Hãy cho tôi 3 ý tưởng sản phẩm mà một công ty tư vấn có thể đưa ra để giúp chủ nhà hàng tăng doanh thu.

Hãy cho tôi một danh sách gồm 4 ý tưởng sản phẩm mà tôi có thể tạo ra nếu như tôi là một công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh sofa.