ChatGPT Logo

Nghiên cứu đối tượng của bạn trên TikTok

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tôi là một người làm sáng tạo nội dung chuyên về [chủ đề của kênh bạn], tôi muốn làm kênh TikTok chia sẻ xung quanh chủ đề [chủ đề bạn muốn làm trên kênh]. Hãy cho tôi kế hoạch đăng bài cụ thể trong vòng 30 ngày.
Những thẻ hashtag nào là tốt nhất để sử dụng cho bài đăng trên TikTok về [chủ đề]?
Một số thẻ hashtag hợp xu hướng trên TikTok về [chủ đề] là gì?
Loại nội dung nào phổ biến trên TikTok xung quanh [chủ đề]?
Loại nội dung nào phổ biến trên TikTok xung quanh [khán giả]?

VÍ DỤ:

Tôi là một người làm sáng tạo nội dung chuyên về làm video, tôi muốn làm kênh TikTok chia sẻ xung quanh chủ đề làm video sao cho thu hút, tư duy làm video ngắn, xây dựng thương hiệu cá nhân. Hãy cho tôi kế hoạch đăng bài cụ thể trong vòng 30 ngày nhé!