ChatGPT Logo

Brainstorm các góc nhìn mới cho quảng cáo

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết cho tôi 3 góc tiếp cận (angle) cho quảng cáo dựa trên nội dung landing page này:
[Sao chép và dán văn bản từ landing page].
10 góc tiếp cận (angle) để bán [sản phẩm] cho [khách hàng lý tưởng] là gì?
Hãy cho tôi biết 10 điểm bán hàng chính của [sản phẩm] cho [ngách].
Brainstorm 10 lý do tại sao [khách hàng lý tưởng] muốn mua [sản phẩm].