ChatGPT Logo

Tạo ý tưởng cho quảng cáo

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Gợi ý 1: Loại hình ảnh nào sẽ có tác dụng quảng bá [sản phẩm]?

Gợi ý 2: Liệt kê các tính từ của [hình ảnh hoặc cảnh bạn đã chọn].

Gợi ý 3: Mô tả chi tiết [hình ảnh hoặc cảnh bạn đã chọn].

Nhập tất cả thông tin đó vào Trình tạo hình ảnh AI như Dall-E hoặc Midjourney.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể đề xuất một số hình ảnh độc đáo và bắt mắt có thể thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu của tôi không?”
  2. “Một số cách sáng tạo để thể hiện trực quan những lợi ích của sản phẩm/dịch vụ của tôi trong quảng cáo là gì?”
  3. “Làm cách nào tôi có thể sử dụng hình ảnh để truyền đạt cảm xúc hoặc cảm nhận cụ thể phù hợp với đối tượng mục tiêu của mình?”
  4. “Bạn có thể giúp tôi đưa ra một khái niệm trực quan phù hợp với các giá trị và thông điệp thương hiệu của tôi không?”
  5. “Tôi có thể sử dụng loại kỹ thuật kể chuyện bằng hình ảnh nào để làm cho quảng cáo của mình hấp dẫn và đáng nhớ hơn?”
  6. “Bạn có thể đề xuất một số phong cách thiết kế đồ họa theo xu hướng có thể hoạt động tốt cho quảng cáo của tôi không?”
  7. “Làm cách nào tôi có thể sử dụng tâm lý màu sắc để tạo một quảng cáo phù hợp với đối tượng mục tiêu của mình và thúc đẩy chuyển đổi?”
  8. “Bạn có thể giúp tôi tạo một câu chuyện trực quan để kể một câu chuyện và kết nối sâu hơn với khán giả mục tiêu của tôi không?”
  9. “Làm cách nào tôi có thể kết hợp nội dung do người dùng tạo hoặc bằng chứng xã hội vào hình ảnh quảng cáo của mình để tăng độ tin cậy?”
  10. “Tôi có thể sử dụng những biểu tượng hoặc ẩn dụ hình ảnh nào để tạo ra một quảng cáo ấn tượng và đáng nhớ?”