ChatGPT Logo

Tạo các bài viết hấp dẫn trên blog

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Bạn có thể viết một bài blog [số] từ về [chủ đề], phác thảo [lợi ích] của [sản phẩm] cho [người đọc] không?
Bạn có thể viết một bài blog [cho/chống lại][chủ đề] từ quan điểm của [khách hàng lý tưởng]. Trước khi bạn làm như vậy, hãy nêu những lợi ích của việc đọc bài báo.
Bạn có thể viết một bài blog [số] từ với giọng điệu [chuyên nghiệp/cảm xúc/thú vị/vui vẻ] giải thích lợi ích của [chủ đề] cho [người đọc]. Bài viết nên bắt đầu bằng cách sử dụng công thức PAS để buộc người đọc phải đọc toàn bộ bài viết và bao gồm lời kêu gọi hành động trong đoạn cuối đề cập đến [ưu đãi].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết một bài blog về lợi ích của [sản phẩm/dịch vụ/ý tưởng] và cách nó có thể cải thiện [lĩnh vực cụ thể của cuộc sống/kinh doanh] không?”
  2. “Bạn có thể tạo một bài blog phác thảo các xu hướng hàng đầu trong [ngành/ngách] và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động về cách luôn dẫn đầu cuộc chơi không?”
  3. “Bạn có thể viết một bài blog đề cập đến [vấn đề/thử thách] phổ biến mà [đối tượng mục tiêu] gặp phải và đưa ra các giải pháp thiết thực không?”
  4. “Bạn có thể tạo một bài blog nêu bật những câu chuyện thành công của [cá nhân/tổ chức], những người đã tạo ra tác động đáng kể trong ngành hoặc cộng đồng của họ không?”
  5. “Bạn có thể viết một bài blog hướng dẫn toàn diện về cách [đạt được mục tiêu cụ thể/vượt qua thử thách cụ thể] bằng hướng dẫn từng bước không?”
  6. “Bạn có thể tạo một bài blog phân tích [lịch sử/tình trạng hiện tại/tương lai] của [ngành/ngách] và dự đoán những thay đổi nào có thể xảy ra trong tương lai gần không?”
  7. “Bạn có thể viết một bài blog đưa ra các mẹo và chiến lược để [cải thiện kỹ năng cụ thể/khía cạnh cuộc sống] và cung cấp các ví dụ thực tế về những người đã thực hiện thành công các chiến lược này không?”
  8. “Bạn có thể tạo một bài đăng cung cấp đánh giá chuyên sâu về [sản phẩm/dịch vụ] và đưa ra đánh giá trung thực về những lợi ích và hạn chế của nó không?”
  9. “Bạn có thể viết một bài blog đề cập đến những quan niệm sai lầm hoặc lầm tưởng phổ biến về [chủ đề/ngành] và cung cấp thông tin chính xác để xua tan những quan niệm sai lầm này không?”
  10. “Bạn có thể tạo một bài blog mô tả [nhân vật/nhà đổi mới nổi bật] trong [ngành/ngách] và cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình nghề nghiệp, thành tích và chiến lược thành công của họ không?”