ChatGPT Logo

Nghiên cứu nỗi đau và mong muốn về khách hàng lý tưởng của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một Nhật ký dài 500 từ về cảm xúc từ quan điểm của [khách hàng lý tưởng] đang đấu tranh với [điểm đau]. Anh ấy cảm thấy [cảm xúc] và muốn [kết quả mơ ước].
Mô tả sự thất vọng tiềm ẩn của một người muốn [mong muốn], nhưng không thể làm được vì [rào cản].
Một số mong muốn và thất vọng phổ biến của [khách hàng lý tưởng] là gì?
Liệt kê 20 đối tượng tiềm năng trên Facebook có thể quan tâm đến [sản phẩm hoặc giải pháp].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi nghiên cứu khách hàng lý tưởng của mình và cung cấp thông tin chuyên sâu về nhân khẩu học và tâm lý học của họ không?”
  2. “Tôi muốn biết thêm về đối tượng mục tiêu của mình. Bạn có thể thu thập thông tin về sở thích và hành vi của họ không?”
  3. “Bạn có thể cung cấp cho tôi dữ liệu về khó khăn và thách thức của khách hàng lý tưởng của tôi không?”
  4. “Tôi đang muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của đối tượng mục tiêu của mình. Bạn có thể tiến hành nghiên cứu và cung cấp cho tôi thông tin chi tiết được không?”
  5. “Bạn có thể giúp tôi xác định các từ khóa và cụm từ mà khách hàng lý tưởng của tôi đang tìm kiếm trực tuyến không?”
  6. “Tôi cần biết thêm về thói quen mua hàng của đối tượng mục tiêu. Bạn có thể thu thập dữ liệu về hành vi mua hàng của họ không?”
  7. “Bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin về các nền tảng truyền thông xã hội mà khách hàng lý tưởng của tôi hoạt động tích cực nhất không?”
  8. “Tôi muốn tìm hiểu thêm về các giá trị và niềm tin của khách hàng lý tưởng của mình. Bạn có thể giúp tôi nghiên cứu điều này không?”
  9. “Bạn có thể thu thập dữ liệu về sở thích nội dung và phương tiện truyền thông của khán giả mục tiêu của tôi không?”
  10. “Tôi đang tìm kiếm thông tin chi tiết về những thách thức mà khách hàng lý tưởng của tôi đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày của họ. Bạn có thể giúp tôi nghiên cứu vấn đề này không?”