ChatGPT Logo

Viết Proposals cho khách hàng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết Proposal cho [khách hàng tiềm năng] của tôi, người đang vật lộn với [điểm đau]. Đây là những dịch vụ mà tôi cung cấp [liệt kê dịch vụ]. Đưa ra proposal [mô tả giọng điệu].
Viết Proposal cho [khách hàng] tiềm năng của tôi, người đang gặp khó khăn với [điểm đau]. Đây là những dịch vụ mà tôi cung cấp [liệt kê dịch vụ]. Đây là [giá cả] và [thời gian] bàn giao được đề xuất của tôi. Đưa ra proposal [mô tả giọng điệu].
Tôi đang giới thiệu một dự án cho [điền tên công ty/tổ chức] và cần viết một proposal. Dự án tập trung vào [chèn phạm vi dự án]. Các sản phẩm bàn giao chính và thời gian cho dự án là gì? Làm thế nào tôi đảm bảo rằng dự án đáp ứng nhu cầu của họ? Viết một proposal ngắn gọn và thuyết phục.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Làm thế nào [các dịch vụ] có thể giúp doanh nghiệp khách hàng trong [ngành] đạt được các mục đích và mục tiêu của mình?”
  2. “Làm thế nào để một doanh nghiệp trong [ngành] có thể nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh?”
  3. “Làm thế nào chúng ta có thể giúp [loại hình doanh nghiệp] cải thiện hiệu quả và năng suất của một doanh nghiệp khác?”
  4. “Một [Loại hình kinh doanh] có thể cung cấp những giải pháp nào để giải quyết bất kỳ khó khăn hoặc thách thức hiện tại trên thị trường?”
  5. “Làm thế nào [loại hình kinh doanh] có thể hỗ trợ khách hàng mở rộng cơ sở khách hàng và tiếp cận thị trường mới?”
  6. Một [loại hình kinh doanh] có thể thực hiện những bước nào để cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng?”
  7. “Làm thế nào [loại hình dịch vụ] của chúng tôi có thể đi trước các xu hướng và đổi mới của ngành?”
  8. “Làm thế nào [loại ngành] có thể chứng minh ROI và tiềm năng tác động của các dịch vụ của mình đối với khách hàng?”