ChatGPT Logo

Viết kịch bản video quảng cáo Facebook

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Bạn có thể viết một [kiểu văn bản] về chủ đề [chủ đề] [chi tiết bổ sung] được không?
Bạn có thể viết kịch bản video quảng cáo trên Facebook siêu hấp dẫn về [chủ đề] không?
Viết dàn ý kịch bản cho video dài 2 phút để bán [sản phẩm] cho [khán giả], đề cập đến các lợi ích sau:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết kịch bản cho một video quảng cáo trên Facebook để quảng bá sản phẩm mới của chúng tôi không?”
  2. “Tôi cần một kịch bản cho video quảng cáo trên Facebook giới thiệu những lợi ích về dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể giúp được không?”
  3. “Video quảng cáo trên Facebook của chúng tôi cần một kịch bản thu hút sự chú ý của mọi người và khuyến khích họ hành động. Bạn có thể viết nó không?”
  4. “Bạn có thể tạo một kịch bản video quảng cáo trên Facebook làm nổi bật các tính năng độc đáo về sản phẩm của chúng tôi và tại sao sản phẩm đó tốt hơn đối thủ cạnh tranh không?”
  5. “Tôi đang tìm một kịch bản video quảng cáo trên Facebook có thể kể một câu chuyện và kết nối cảm xúc với khán giả của chúng tôi. Bạn có thể giúp tôi được không?”
  6. “Chúng tôi muốn video quảng cáo trên Facebook của mình trở nên hài hước và đáng nhớ. Bạn có thể viết một kịch bản khiến mọi người cười và nhớ đến thương hiệu của chúng tôi không?”
  7. “Video quảng cáo trên Facebook của chúng tôi cần lời kêu gọi hành động mạnh mẽ. Bạn có thể viết một kịch bản khuyến khích mọi người nhấp, đăng ký hoặc mua không?”
  8. “Bạn có thể viết kịch bản video quảng cáo trên Facebook nói trực tiếp với đối tượng mục tiêu của chúng tôi và giải quyết các điểm yếu và mong muốn của họ không?”
  9. “Chúng tôi đang tung ra một chiến dịch mới và cần một kịch bản video quảng cáo trên Facebook sẽ khiến mọi người hào hứng và tò mò. Bạn có thể giúp tôi được không?”
  10. “Video quảng cáo trên Facebook của chúng tôi cần nổi bật giữa đám đông. Bạn có thể tạo một kịch bản thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ muốn tìm hiểu thêm không?”