ChatGPT Logo

Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Hãy tưởng tượng bạn là khách hàng của doanh nghiệp của chính bạn. Điều gì sẽ khiến bạn muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình?”
 2. “Một số lý do khiến khách hàng có thể ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi là gì? Tôi có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này và giữ chân khách hàng?”
 3. “Có bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết hoặc phần thưởng nào mà tôi có thể cung cấp để khuyến khích khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi không? Phần thưởng hoặc lợi ích nào sẽ hấp dẫn nhất đối với đối tượng mục tiêu của tôi?”
 4. “Tôi có thể cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh cho khách hàng để tăng mức độ tương tác của họ với thương hiệu của tôi không? Loại cá nhân hóa nào sẽ hiệu quả nhất và tôi có thể triển khai chúng như thế nào?”
 5. “Có bất kỳ lĩnh vực nào trong sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi có thể được cải thiện để tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng không? Tôi có thể thực hiện những bước nào để thực hiện những cải tiến này và truyền đạt chúng tới khách hàng của mình?”
 6. “Tôi có thể cung cấp thêm tài nguyên hoặc hỗ trợ để giúp khách hàng tận dụng tối đa sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi không? Loại tài nguyên hoặc hỗ trợ nào sẽ có giá trị nhất đối với khách hàng của tôi và làm cách nào để tôi có thể dễ dàng truy cập chúng?”
 7. “Tôi có thể triển khai chương trình giới thiệu để khuyến khích khách hàng hiện tại giới thiệu khách hàng mới cho doanh nghiệp của mình không? Phần thưởng hoặc lợi ích nào sẽ hiệu quả nhất và làm cách nào để tôi có thể quảng bá chương trình tới các khách hàng hiện tại của mình?”
 8. “Có bất kỳ tính năng xã hội hoặc hướng đến cộng đồng nào mà tôi có thể thêm vào sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để tăng mức độ tương tác và giữ chân khách hàng không? Loại tính năng nào sẽ hiệu quả nhất và làm cách nào tôi có thể khuyến khích khách hàng sử dụng chúng?”
 9. “Tôi có thể cung cấp nội dung độc quyền hoặc quyền truy cập cho những khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp của tôi trong một khoảng thời gian nhất định không? Loại nội dung hoặc quyền truy cập nào sẽ hấp dẫn nhất đối với khách hàng của tôi và làm cách nào để tôi có thể phân phối nội dung đó theo cách vừa có giá trị vừa hấp dẫn?”
 10. “Có bất kỳ kênh liên lạc hoặc điểm tiếp xúc nào mà tôi có thể cải thiện tương tác của mình với khách hàng không? Tôi có thể thực hiện những bước nào để cải thiện những tương tác này và làm cho chúng trở nên cá nhân hóa và hiệu quả hơn?”
 11. “Tôi có thể hợp tác với các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác để cung cấp thêm lợi ích hoặc phần thưởng cho khách hàng của mình không? Loại quan hệ đối tác nào sẽ có giá trị nhất đối với khách hàng của tôi và làm cách nào tôi có thể tận dụng những mối quan hệ đối tác này để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng?”
 12. “Bạn có thể đề xuất các chiến lược để cải thiện khả năng giữ chân khách hàng cho [điền loại hình kinh doanh] của tôi không?
 13. “Tôi đang tìm ý tưởng để tăng lòng trung thành của khách hàng đối với [điền vào sản phẩm/dịch vụ] của mình. Bạn có thể giúp tôi brainstorm không?
 14. “Tôi muốn cải thiện khả năng giữ chân khách hàng cho [điền loại hình kinh doanh] của mình. Bạn có thể cung cấp cho tôi một số ý tưởng không?
 15. “Bạn có thể nghĩ ra cách để tăng hoạt động kinh doanh lặp lại cho [điền sản phẩm/dịch vụ] của tôi không?”
 16. “Tôi đang tìm kiếm các đề xuất về cách cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và giảm tình trạng rời bỏ công ty [điền vào ngành] của mình. Bạn có thể giúp tôi được không?”
 17. “Bạn có thể nghĩ ra các chiến lược duy trì cho [điền loại hình kinh doanh] của tôi để khiến khách hàng quay lại không?”
 18. “Tôi cần một số ý tưởng về cách tăng lòng trung thành của khách hàng đối với [điền vào sản phẩm/dịch vụ] của mình. Bạn có thể giúp tôi với đó?”
 19. “Bạn có thể đề xuất các cách để giữ khách hàng tương tác và trung thành với doanh nghiệp [điền vào ngành] của tôi không?”
 20. “Tôi đang tìm ý tưởng sáng tạo để cải thiện khả năng giữ chân khách hàng cho [điền loại hình kinh doanh] của mình. Bạn có thể cung cấp cho tôi một số tùy chọn không?