ChatGPT Logo

Viết kịch bản video YouTube

Viết kịch bản video YouTube

Tôi là một người làm sáng tạo nội dung chuyên về [chủ đề của kênh bạn], tôi muốn làm kênh Youtube chia sẻ xung quanh chủ đề [chủ đề bạn muốn làm trên kênh]. Hãy cho tôi kế hoạch đăng bài cụ thể trong vòng 30 ngày.
Bạn có thể viết một [loại văn bản] về chủ đề [chủ đề] [chi tiết bổ sung].
Sau đó biến nó thành một kịch bản video YouTube mạnh mẽ
Bạn có thể viết kịch bản video YouTube siêu hấp dẫn về [chủ đề] không?
Bạn có thể viết một bài blog dài 500 từ về [chủ đề], đề cập đến những lợi ích sau:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3]
Sau đó biến nó thành một kịch bản video YouTube hấp dẫn.

VÍ DỤ:

Tôi là một người làm sáng tạo nội dung chuyên về làm video, tôi muốn làm kênh Youtube Short chia sẻ xung quanh chủ đề làm video sao cho thu hút, tư duy làm video ngắn, xây dựng thương hiệu cá nhân. Hãy cho tôi kế hoạch đăng bài cụ thể trong vòng 30 ngày nhé!