ChatGPT Logo

Lên chiến dịch opt-in SMS để tạo khách hàng tiềm năng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết SMS cảm ơn mọi người đã chọn tham gia và nhắc họ rằng tài nguyên miễn phí của họ có tại [URL].
Tạo SMS cho khách hàng tiềm năng mới sau khi họ đăng ký [sự kiện], nhắc nhở họ rằng lợi ích chính của việc tham dự là [lợi ích chính] và phần thưởng cho việc xuất hiện trực tiếp là [phần thưởng].
Tạo một tin nhắn SMS cho những người đăng ký email yêu cầu họ [Call to action]. Hãy ấm áp và làm cho nó giống như nó đến từ một người bạn.