ChatGPT Logo

Viết Tweets & Chủ đề

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một chuỗi Twitter về [chủ đề] cho [ngành].
Viết một tweet về [chủ đề]. Đưa ra một số gợi ý độc đáo và không phổ biến.
Đưa ra ý kiến gây tranh cãi về [chủ đề], sau đó biến nó thành chủ đề twitter.
Tweet về [chủ đề] theo phong cách [người có ảnh hưởng hoặc tác giả].
Tạo 10 tweet về [chủ đề] cho [khán giả]. Sử dụng số liệu thống kê và lập luận logic.