ChatGPT Logo

Trả lời nhận xét từ khách hàng tiềm năng hoặc người ganh ghét

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một câu trả lời ấm áp cho một khách hàng tiềm năng muốn biết [sản phẩm] hoạt động như thế nào.
Mô tả lợi ích của [sản phẩm] bằng từ ngữ đơn giản cho khách hàng tiềm năng.
Liệt kê 10 cách tôi có thể trả lời câu hỏi này về [sản phẩm]: [nhập câu hỏi]

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Bạn có thể viết phản hồi cho một khách hàng không hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của chúng ta và muốn được hoàn lại tiền không?”
 2. “Tôi cần phản hồi cho một khách hàng có thắc mắc về chính sách vận chuyển của chúng tôi. Bạn có thể giúp tôi không?”
 3. “Bạn có thể viết một phản hồi lịch sự cho một khách hàng đã để lại đánh giá tiêu cực trên trang web của chúng tôi không?”
 4. “Tôi cần phản hồi cho một khách hàng quan tâm đến việc mua một trong những sản phẩm của chúng tôi nhưng có một số câu hỏi về sản phẩm đó. Bạn có thể viết một câu trả lời đầy đủ thông tin không?”
 5. “Bạn có thể viết phản hồi cho một khách hàng đang gặp sự cố kỹ thuật với trang web/ứng dụng của chúng tôi và cần hỗ trợ không?”
 6. “Tôi cần phản hồi cho một khách hàng quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi nhưng muốn biết thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Bạn có thể viết một câu trả lời thuyết phục không?”
 7. “Bạn có thể viết phản hồi cho một khách hàng đang gặp sự cố khi truy cập tài khoản của họ trên nền tảng của chúng tôi không?”
 8. “Tôi cần phản hồi cho một khách hàng đã cung cấp phản hồi về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và có một số đề xuất để cải thiện. Bạn có thể viết một câu trả lời chuyên nghiệp không?
 9. “Bạn có thể viết phản hồi cho khách hàng đã gửi yêu cầu hỗ trợ và đang chờ giải pháp cho vấn đề của họ không?”
 10. “Tôi cần phản hồi cho một khách hàng đang thắc mắc về chính sách hoàn trả của công ty chúng tôi. Bạn có thể viết một câu trả lời rõ ràng và súc tích không?”
 11. “Bạn có thể giúp tôi soạn thảo câu trả lời cho một khách hàng đang hỏi về [điền sản phẩm/dịch vụ] của chúng tôi không?”
 12. “Tôi cần một câu trả lời lịch sự nhưng đầy đủ thông tin cho một khách hàng đang gặp rắc rối với [điền vào tính năng] của chúng tôi. Bạn có thể viết một cái cho tôi không?
 13. “Bạn có thể tạo phản hồi thân thiện cho một khách hàng đang để lại đánh giá tích cực cho [điền sản phẩm/dịch vụ] của chúng tôi không?”
 14. “Tôi cần một phản hồi chuyên nghiệp và đồng cảm với một khách hàng đang bày tỏ sự không hài lòng với [điền vào sản phẩm/dịch vụ] của chúng tôi. Bạn có thể giúp tôi tạo ra một bản không?
 15. “Bạn có thể viết phản hồi cho một khách hàng đang yêu cầu hoàn lại tiền cho [điền sản phẩm/dịch vụ] của chúng tôi không? Nó cần phải có nhiều thông tin và lịch sự.”