ChatGPT Logo

Các câu lệnh viết quảng cáo nâng cao

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

  Sử dụng công thức viết quảng cáo PAS, tạo landing page 500 từ để thuyết phục người mua tiềm năng mua [sản phẩm]. Sử dụng tính khan hiếm bằng cách nói rằng bạn chỉ còn 3 đơn vị và kèm theo một câu chuyện ngắn về cách một khách hàng chuyển từ [trạng thái a] sang [trạng thái b].
  Sử dụng khuôn mẫu 5 từ chối cơ bản để viết mô tả sản phẩm cho [sản phẩm] giúp [khách hàng lý tưởng] đạt được [kết quả mơ ước]. Giải quyết những từ chối phổ biến này của một khách hàng tiềm năng:
  [từ chối 1]
  [từ chối 2]
  [từ chối 3]
  [từ chối 4]
  [từ chối 5]
  
  Kết thúc bằng cách liệt kê tất cả các hậu quả tiêu cực của việc không hành động ngay bây giờ.
  Viết một chuỗi email gồm 5 bước về việc tham dự [sự kiện] sẽ thay đổi cuộc sống của [khách hàng lý tưởng] như thế nào. Bao gồm những lợi ích này:
  [Lợi ích 1]
  [Lợi ích 2]
  [Lợi ích 3]
  Những điểm đau này:
  [Điểm đau 1]
  [Điểm đau 2]
  [Điểm đau 3]
  Và những lời chứng thực này:
  [Lời chứng thực 1]
  [Lời chứng thực 2]
  [Lời chứng thực 3]
  
  Tăng dần mức độ khẩn cấp của việc đăng ký tham gia [sự kiện], bắt đầu với rất ít trên email 1 và rất nhiều trên email 5. Trên email 5, hãy đưa ra lời đảm bảo cuối cùng nói rằng nếu họ tham dự, bạn sẽ tặng họ [quà tặng].
  Sử dụng khuôn mẫu viết quảng cáo AIDA để thu hút sự chú ý của [khách hàng lý tưởng] và thuyết phục họ [kêu gọi hành động]. Bắt đầu bằng một câu hỏi để thu hút sự chú ý của họ, trình bày số liệu thống kê cho thấy mức độ tồi tệ của [vấn đề], nêu 3 lợi ích sau về sản phẩm của chúng tôi [lợi ích 1], [lợi ích 2], lợi ích 3] và yêu cầu [kêu gọi hành động].
  Viết kịch bản hội thảo trên web (webinar) bằng cách sử dụng khuôn mẫu 'PASTOR' để giải quyết các vấn đề khó khăn của [khách hàng lý tưởng] và trình bày [sản phẩm] của tôi dưới dạng giải pháp. Xác định vấn đề họ đang gặp phải, khuếch đại hậu quả của việc không giải quyết nó, kể câu chuyện này liên quan đến vấn đề [câu chuyện], bao gồm những lời chứng thực này từ những khách hàng hài lòng [lời chứng thực], trình bày đề nghị của chúng tôi và yêu cầu mua hàng.
  Viết kịch bản hội thảo trên web (webinar) bằng cách sử dụng công thức hội thảo trên web hoàn hảo (perfect webinar) của Russell Brunson. Quảng cáo chương trình huấn luyện 8 tuần về [chủ đề] sẽ giúp [khách hàng lý tưởng] thoát khỏi [điểm đau] và đạt được [lợi ích]. Đề cập rằng một điều để đạt được tất cả ước mơ của họ là [cơ chế độc đáo] và cách duy nhất để tiếp cận nó là [kêu gọi hành động].