ChatGPT Logo

Tạo hình ảnh thu hút sự chú ý

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Mô tả một hình ảnh đại diện cho [sản phẩm/dịch vụ] theo phong cách [sang trọng/mạo hiểm/hiện đại, v.v.. Bạn có thể sử dụng kiểu chữ, màu sắc và các yếu tố thiết kế khác như thế nào để đạt được hình ảnh này?
Trên Trò chuyện GPT: Mô tả chi tiết [hình ảnh]. Sử dụng càng nhiều tính từ và từ mô tả càng tốt.

Sau đó, nhập các bộ mô tả đó vào một trình tạo hình ảnh AI khác như DALL-E2 hoặc Midjourney.
Hãy nghĩ về 3 hình ảnh có thể đại diện cho [sản phẩm] theo cách thú vị và đáng nhớ. Các hình ảnh này phải thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng.
Câu lệnh  1: Loại hình ảnh nào sẽ đại diện tốt nhất cho [chủ đề]?

Câu lệnh 2: Liệt kê các tính từ của [hình ảnh hoặc cảnh bạn đã chọn]

Câu lệnh 3: Mô tả chi tiết [hình ảnh hoặc cảnh bạn đã chọn]

Nhập tất cả thông tin đó vào Trình tạo nghệ thuật AI như Dall-E hoặc Midjourney.