ChatGPT Logo

Thử nghiệm A/B nội dung cho chuyển đổi

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết lại nội dung sau đây cho thuyết phục và dễ đọc hơn:
[Sao chép và dán nội dung].
Thêm các yếu tố sau vào nội dung quảng cáo facebook này:
Dòng đầu tiên: Vật lộn với [điểm đau]?
Lời chứng thực: [Lời chứng thực 1] [Lời chứng thực 2]
Kêu gọi hành động: Chúng tôi chỉ còn 3 mẫu, hãy mua ngay!
[Sao chép và dán nội dung].
Viết lại 3 phiên bản của nội dung này, thêm tính hài hước và kết nối sâu hơn với người đọc:
[Sao chép và dán nội dung].
Tôi đang cố gắng làm cho nội dung quảng cáo của mình cho [ưu đãi] thú vị hơn. Bạn có thể giúp tôi nghĩ ra một tiêu đề hấp dẫn và một điểm bán hàng độc đáo thu hút sự chú ý của mọi người không?