ChatGPT Logo

13 loại câu lệnh cho ChatGPT

 1. Câu lệnh mở: Những loại câu lệnh này cho phép ChatGPT tạo ra nhiều loại phản hồi.
  Ví dụ: “Hãy cho tôi biết về trải nghiệm của bạn với [sản phẩm/dịch vụ]” hoặc “Bạn nghĩ gì về [ngành/ngách]?”
 2. Câu lệnh nhiều lựa chọn: Những loại câu lệnh này cung cấp một tập hợp các tùy chọn để ChatGPT chọn lựa.
  Ví dụ: “Bạn thích [sản phẩm/dịch vụ] nào hơn?” hoặc “Bạn thích [Lựa chọn A] hay [Lựa chọn B]?”
 3. Câu lệnh điền vào chỗ trống: Những loại câu lệnh này cho phép bạn nhập thông tin cụ thể vào một câu hoặc câu hỏi. Ví dụ: “Công ty của tôi cung cấp [sản phẩm/dịch vụ] để giúp khách hàng [đạt được mục tiêu/lợi ích].”
 4. Câu lệnh Có/Không: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT trả lời đơn giản bằng một câu “Có” hoặc “Không”. Ví dụ: “Bạn có nghĩ rằng [ngành/ngách] đang ngày càng phổ biến không?” hoặc “Bạn đã từng sử dụng [sản phẩm/dịch vụ] chưa?”
 5. Câu lệnh xếp hạng: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT xếp hạng một tập hợp các mục theo thứ tự ưu tiên hoặc mức độ quan trọng. Ví dụ: “Xếp hạng [sản phẩm/dịch vụ] này từ phổ biến nhất đến ít phổ biến nhất” hoặc “Bạn nghĩ [sản phẩm/dịch vụ] nào có giá trị nhất đối với khách hàng?”
 6. Câu lệnh theo kịch bản: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT cung cấp phản hồi dựa trên một tình huống hoặc kịch bản cụ thể. Ví dụ: “Bạn sẽ làm gì nếu khách hàng phàn nàn về [vấn đề]?” hoặc “Bạn sẽ xử lý tình huống phát sinh [vấn đề] như thế nào?”
 7. Câu lệnh so sánh: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT so sánh hoặc đối chiếu hai hoặc nhiều mục với nhau. Ví dụ: “Sự khác biệt giữa [sản phẩm A] và [sản phẩm B] là gì?” hoặc “Bạn nghĩ [chiến lược tiếp thị] nào hiệu quả hơn?”
 8. Câu lệnh dự đoán: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT đưa ra dự đoán hoặc dự báo về một sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai. Ví dụ: “Bạn nghĩ điều gì sẽ là [xu hướng/vấn đề] lớn nhất trong [ngành/ngách] trong 5 năm tới?” hoặc “Bạn nghĩ [sản phẩm/dịch vụ] sẽ hoạt động như thế nào trên thị trường vào năm tới?”
 9. Câu lệnh giải thích: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT giải thích một khái niệm hoặc quy trình. Ví dụ: “Bạn có thể giải thích [thuật ngữ kỹ thuật] bằng những thuật ngữ đơn giản không?” hoặc “[Sản phẩm/dịch vụ] hoạt động như thế nào?”
 10. Câu lệnh ý kiến: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT đưa ra ý kiến hoặc quan điểm về một chủ đề. Ví dụ: “Ý kiến của bạn về [chủ đề gây tranh cãi] là gì?” hoặc “Bạn có nghĩ [xu hướng/công nghệ mới] sẽ thành công trên thị trường không?”
 11. Câu lệnh hướng dẫn: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT cung cấp định hướng hoặc chỉ dẫn về một nhiệm vụ hoặc quy trình cụ thể. Ví dụ: “Làm cách nào để tôi [thực hiện một tác vụ cụ thể]?” hoặc “Các bước để [hoàn thành một quy trình cụ thể] là gì?”
 12. Câu lệnh phản hồi (feedback): Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT cung cấp phản hồi hoặc đề xuất về sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng. Ví dụ: “Bạn có phản hồi (feedback) gì cho [trang web/chiến dịch tiếp thị] của tôi?” hoặc “Bạn có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện [sản phẩm/dịch vụ] không?”
 13. Câu lệnh đồng cảm: Những loại câu lệnh này yêu cầu ChatGPT thể hiện sự đồng cảm hoặc thấu hiểu đối với khách hàng hoặc người dùng. Ví dụ: “Tôi đang gặp rắc rối với [vấn đề], bạn có thể giúp tôi không?” hoặc “Tôi cảm thấy [cảm xúc], tôi có thể làm gì để cảm thấy tốt hơn?”