ChatGPT Logo

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Đây là tên của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của tôi trong [ngành]: [đối thủ 1], [đối thủ 2] và [đối thủ 3]. Tạo ra một phân tích về điểm mạnh, điểm yếu và định vị thị trường của họ.
Đây là danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ chính được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của tôi. [Sản phẩm 1] của [Công ty 1], [Sản phẩm 2] của [Công ty 2]. Phân tích giá cả, tính năng và chiến lược tiếp thị của họ để hiểu rõ hơn về vị thế cạnh tranh của họ.
Vui lòng cung cấp danh sách các kênh tiếp thị được các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của tôi sử dụng. Phân tích các chiến lược nhắn tin, nhắm mục tiêu và thu hút khách hàng của họ để xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đạt được lợi thế cạnh tranh.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Ai là đối thủ cạnh tranh chính của tôi trong [ngành/ngách] và họ so sánh như thế nào với [công ty/sản phẩm của tôi]?”
  2. “[Điểm mạnh/điểm yếu] của đối thủ cạnh tranh của tôi là gì và tôi có thể sử dụng thông tin này như thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh?”
  3. “Đối thủ cạnh tranh của tôi cung cấp loại [sản phẩm/dịch vụ] nào và so sánh họ với [công ty/sản phẩm] của tôi như thế nào?”
  4. “Đối thủ cạnh tranh của tôi sử dụng loại [chiến lược giá] nào và so sánh họ với [công ty/sản phẩm] của tôi như thế nào?”
  5. “Đối thủ cạnh tranh của tôi sử dụng loại [chiến lược tiếp thị] nào và chúng hiệu quả như thế nào trong việc [tạo khách hàng tiềm năng/thu hút khách hàng]?”
  6. “Đối thủ cạnh tranh của tôi xuất bản loại [nội dung] nào và làm cách nào tôi có thể tạo nội dung tốt hơn để cạnh tranh với họ?”
  7. “Các đối thủ cạnh tranh của tôi có loại [sự hiện diện trên mạng xã hội] nào và làm cách nào tôi có thể tận dụng mạng xã hội để cạnh tranh với họ?”
  8. “Đối thủ cạnh tranh của tôi cung cấp loại [dịch vụ/hỗ trợ khách hàng] nào và tôi có thể cải thiện dịch vụ/hỗ trợ khách hàng của mình như thế nào để cạnh tranh với họ?”
  9. “Đối thủ cạnh tranh của tôi sử dụng loại [chiến lược SEO] nào và tôi có thể cải thiện SEO của mình như thế nào để cạnh tranh với họ?”
  10. “Các đối thủ cạnh tranh của tôi có loại [quan hệ đối tác/cộng tác] nào và làm cách nào tôi có thể thiết lập các mối quan hệ tương tự để đạt được lợi thế cạnh tranh?”