ChatGPT Logo

Viết nội dung trang cảm ơn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết một landing page thuyết phục [số] từ cung cấp [sản phẩm] có tên [tên sản phẩm] giúp [khán giả] [lợi ích] [ưu đãi]. Bắt đầu bằng cách nói "Cảm ơn, tài nguyên miễn phí của bạn đang được cung cấp."

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể viết một trang [điền vào chỗ trống] cho buổi ra mắt sản phẩm mới của tôi không? Chúng tôi muốn cảm ơn khách hàng vì sự hỗ trợ của họ và khuyến khích họ chia sẻ trải nghiệm của mình với những người khác.”
  2. “Tôi cần một trang [điền vào chỗ trống] cho tổ chức phi lợi nhuận của mình. Bạn có thể viết một nội dung bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với các khoản đóng góp và khuyến khích mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của chúng tôi không?
  3. “Bạn có thể viết một trang [điền vào chỗ trống] cho trang web thương mại điện tử của tôi được không? Chúng tôi muốn cảm ơn khách hàng đã mua hàng và giảm giá đặc biệt cho đơn hàng tiếp theo của họ.”
  4. “Tôi đang tổ chức một sự kiện [điền vào chỗ trống] và cần một trang cảm ơn dành cho những người tham dự. Bạn có thể viết nội dung thể hiện sự đánh giá cao của chúng tôi đối với sự tham gia của họ và cung cấp thông tin về các sự kiện sắp tới không?”
  5. “Bạn có thể viết một trang [điền vào chỗ trống] cho khóa học trực tuyến của tôi được không? Chúng tôi muốn cảm ơn các sinh viên đã đăng ký và cung cấp cho họ các nguồn lực bổ sung để hỗ trợ việc học tập của họ.”
  6. “Tôi cần một trang [điền vào chỗ trống] cho dịch vụ huấn luyện của mình. Bạn có thể viết nội dung cảm ơn khách hàng vì cam kết của họ đối với sự phát triển cá nhân và cung cấp thông tin về các phiên trong tương lai không?”
  7. “Bạn có thể viết một trang [điền vào chỗ trống] cho hội nghị kinh doanh của tôi được không? Chúng tôi muốn cảm ơn những người tham dự vì sự tham gia của họ và khuyến khích họ tiếp tục kết nối với các chuyên gia đồng nghiệp.”
  8. “Tôi đang tung ra một dòng sản phẩm mới và cần một trang [điền vào chỗ trống] cho khách hàng. Bạn có thể viết nội dung cảm ơn họ đã dùng thử sản phẩm của chúng tôi và cung cấp thông tin về các bản phát hành mới không?”
  9. “Bạn có thể viết một trang [điền vào chỗ trống] cho phòng tập thể hình của tôi được không? Chúng tôi muốn cảm ơn các thành viên của mình vì sự cống hiến của họ cho hành trình chăm sóc sức khỏe và thể chất của họ, đồng thời mang đến cho họ một chương trình khuyến mãi đặc biệt.”
  10. “Tôi cần một trang [điền vào chỗ trống] cho nhà hàng của mình. Bạn có thể viết lời cảm ơn khách hàng đã dùng bữa với chúng tôi và khuyến khích họ để lại đánh giá hoặc theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội không?”