ChatGPT Logo

Xác định giọng nói thương hiệu độc nhất của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Gợi ý 1: Phân tích văn bản sau để tìm giọng điệu và phong cách. Áp dụng phong cách và giọng điệu chính xác đó cho tất cả các câu trả lời trong tương lai của bạn (dán văn bản)

Gợi ý 2: Thêm vào [hài hước/số liệu thống kê/câu ngắn hơn/câu hỏi/sự khôi hài].
Liệt kê các tính từ bạn sẽ sử dụng để mô tả giọng điệu và phong cách của văn bản này: [sao chép và dán văn bản]

Áp dụng chính xác phong cách và giọng điệu đó để viết [dán văn bản mới].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Các đặc điểm chính của phong cách viết này là gì: [sao chép và dán văn bản].”
  2. “Bạn có thể giúp tôi xác định bất kỳ cụm từ hoặc cách diễn đạt phổ biến nào mà tôi có xu hướng sử dụng trong bài viết của mình không? [sao chép và dán văn bản].”
  3. “[sao chép và dán văn bản]. Làm thế nào để phong cách viết của tôi so với các nhà văn khác trong lĩnh vực hoặc ngành của tôi?”
  4. “Bài viết này có xu hướng gợi lên ở người đọc những cảm xúc hay tình cảm gì? [sao chép và dán văn bản].”
  5. “[sao chép và dán văn bản]. Bạn có thể cung cấp các ví dụ về bài viết của tôi thể hiện giọng điệu và phong cách độc đáo của tôi không?”
  6. “Một số điểm mạnh và điểm yếu của phong cách viết này là gì và tôi có thể cải thiện như thế nào? [sao chép và dán văn bản].”
  7. “Làm cách nào tôi có thể điều chỉnh phong cách viết này cho các đối tượng hoặc mục đích khác nhau? [sao chép và dán văn bản].”
  8. “Những lựa chọn cách viết này (chẳng hạn như cấu trúc câu, từ vựng và giọng điệu) nói gì về tính cách và giá trị của tôi? [sao chép và dán văn bản].”
  9. “Bạn có thể đề xuất những cách để làm cho văn bản này đặc biệt và dễ nhớ hơn không? [sao chép và dán văn bản].”
  10. “Làm cách nào tôi có thể đảm bảo rằng phong cách viết này nhất quán trên các loại nội dung và nền tảng khác nhau? [sao chép và dán văn bản].”