ChatGPT Logo

Lên ý tưởng Online Funnel

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Đề xuất giúp tôi các bước của một phễu bán hàng trực tuyến bán [loại sản phẩm] giá [điểm giá] cho [thị trường ngách]
Mô tả cách bán [sản phẩm] bằng cách sử dụng phễu bán hàng trực tuyến
Làm thế nào để tôi cải thiện phễu bán hàng này để tăng doanh số: [mô tả phễu bán hàng hiện tại]

CÂU LỆNH HƯỚNG DẪN:

  1. “Bạn có thể giải thích về phễu bán hàng trực tuyến để bán [loại sản phẩm] một cách đơn giản không?”
  2. “Tôi nên xem xét những gì để bán một [loại sản phẩm] với giá [số tiền] bằng cách sử dụng phễu bán hàng trực tuyến?”
  3. “Chiến lược nào được sử dụng để bán [sản phẩm] bằng phễu bán hàng trực tuyến?”
  4. “Các bước cụ thể để bán [sản phẩm] bằng phễu bán hàng trực tuyến là gì?”
  5. “Phễu bán hàng loại nào sẽ là tốt nhất để bán [sản phẩm]?”
  6. “Theo bạn, điểm hay nhất của việc sử dụng phễu bán hàng trực tuyến để bán [sản phẩm] là gì? Tùy chọn A: [Loại phễu] Tùy chọn B: [Loại phễu]”
  7. “Bạn có thể đề xuất ba loại phễu bán hàng trực tuyến khác nhau mà tôi có thể sử dụng để bán [sản phẩm] không?”
  8. “Bạn có thể cung cấp cho tôi một số ý tưởng phễu bán hàng trực tuyến độc đáo và hiệu quả để bán [sản phẩm] cho [thị trường ngách] không?”
  9. “Bạn có thể cung cấp cho tôi ba ví dụ về phễu bán hàng trực tuyến phù hợp để bán [sản phẩm] cho [thị trường ngách] không?”
  10. Đề xuất giúp tôi các bước của một phễu bán hàng trực tuyến bán khoá học giá $2000 cho những nhà bán hàng được chứng nhận bởi FDA trên Amazon