ChatGPT Logo

Viết lời kêu gọi hành động (CTAs)

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Đề xuất 5 lời kêu gọi hành động khác nhau cho văn bản này: [sao chép và dán văn bản].
Đề xuất lời kêu gọi hành động tốt nhất cho trang [nhà/sản phẩm/giới thiệu] cho [loại hình doanh nghiệp].
Đề xuất 5 cách để tôi có thể nói với mọi người [kêu gọi hành động] theo cách thuyết phục hơn.

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi đưa ra lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho trang đích của mình để khuyến khích khách truy cập đăng ký nhận bản tin của tôi không?”
  2. “Tôi cần một lời kêu gọi hành động hấp dẫn cho bài đăng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm mới của mình. Bạn có thể giúp tôi với đó?”
  3. “Bạn có thể đề xuất lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho chiến dịch tiếp thị qua email của tôi để khuyến khích người đăng ký mua khóa học mới của tôi không?”
  4. “Tôi đang chạy một chiến dịch quảng cáo trên Facebook cho các dịch vụ huấn luyện của mình. Bạn có thể đưa ra lời kêu gọi hành động thuyết phục để khuyến khích mọi người đặt cuộc gọi tìm hiểu với tôi không?”
  5. “Bạn có thể tạo lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho trang web của tôi để khuyến khích khách truy cập tải xuống sách điện tử miễn phí của tôi không?”
  6. “Tôi cần lời kêu gọi hành động rõ ràng và hiệu quả cho video YouTube của mình để khuyến khích người xem đăng ký kênh của tôi.”
  7. “Bạn có thể giúp tôi viết lời kêu gọi hành động hấp dẫn cho trang đăng ký hội thảo trên web của mình để khuyến khích mọi người đăng ký không?”
  8. “Tôi đang tung ra một podcast mới và tôi cần một lời kêu gọi hành động hấp dẫn cho phần giới thiệu của mình để khuyến khích người nghe theo dõi các tập tiếp theo.”
  9. “Bạn có thể đề xuất lời kêu gọi hành động thuyết phục cho trang bán hàng của tôi để khuyến khích khách truy cập mua khóa học trực tuyến của tôi không?”
  10. “Tôi cần một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho cửa sổ bật lên khi thoát để khuyến khích khách truy cập trang web tham gia danh sách email của tôi trước khi rời đi. Bạn có thể giúp tôi không?”