ChatGPT Logo

Viết Email lạnh

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết email cho [mô tả khách hàng tiềm năng] đang gặp khó khăn với [điểm khó khăn] và muốn [điều khao khát]. Đề cập đến ưu đãi của tôi là [mô tả ưu đãi], bảo đảm là [chèn bảo đảm] và thông tin đăng nhập của tôi là [chèn thông tin đăng nhập] . Mời họ đặt cuộc gọi với tôi. Sử dụng giọng điệu thân thiện và làm cho email ngắn gọn.
Viết một email lạnh 200 từ bao gồm:

Lời chào: Xin chào [tên]
Ưu đãi: Chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn 10 cuộc hẹn trong tuần tới, hoặc bạn không phải trả tiền
Thông tin xác thực: Chúng tôi đã làm việc với 83 khách hàng trong cùng lĩnh vực của bạn
Kêu gọi hành động: Nếu bạn quan tâm, hãy nhấn trả lời và tôi sẽ gửi lịch của mình.

CÂU LỆNH DỰA TRÊN CÂU HỎI:

  1. “Bạn có thể viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng bắt đầu với “Kính gửi [Khách hàng tiềm năng] không?”
  2. “Viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng bao gồm một câu về công ty của chúng tôi, “Chúng tôi là [Tên công ty], chuyên về [Chuyên môn của công ty].”
  3. “Bạn có thể tạo một email lạnh cho khách hàng tiềm năng để giải thích các lợi ích độc đáo của sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi không?”
  4. “Viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng bao gồm một ưu đãi đặc biệt, “Hãy tận dụng ưu đãi đặc biệt của chúng tôi [Tên ưu đãi] ngay hôm nay!”
  5. “Bạn có thể viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng tập trung vào cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng không?”
  6. “Viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng bao gồm một lời kêu gọi hành động, “Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết!”
  7. “Bạn có thể viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng nhấn mạnh các giá trị và sứ mạng của công ty của chúng tôi không?”
  8. “Viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng có chứa những lời chứng thực từ khách hàng, “Xem những gì khách hàng hài lòng của chúng tôi nói về chúng tôi …”
  9. “Bạn có thể tạo ra một email lạnh cho khách hàng tiềm năng giải thích lý do tại sao họ nên chọn chúng tôi thay vì đối thủ của chúng tôi không?”
  10. “Viết một email lạnh cho khách hàng tiềm năng kết thúc bằng một thông điệp cá nhân, “Chúng tôi rất hào hứng để làm việc với bạn, [Khách hàng tiềm năng]!”