ChatGPT Logo

Tạo quảng cáo Twitter

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết 10 quảng cáo Twitter để quảng bá [sản phẩm] cho [ngách].
Viết 10 quảng cáo Twitter để quảng bá [sản phẩm] cho [ngách]. Sử dụng công thức AIDA.
Viết 10 quảng cáo Twitter để quảng bá [sản phẩm] cho [ngách]. Sử dụng công thức PAS.
Viết 10 quảng cáo Twitter để quảng bá [sản phẩm] cho [ngách]. Bắt đầu với giọng điệu vui tươi nhưng kết thúc bằng sự khan hiếm.
Đề xuất 5 angle quảng cáo Twitter để bán [sản phẩm] cho [ngách]. Đảm bảo các angle kết nối ở mức độ cảm xúc với khách hàng tiềm năng.