ChatGPT Logo

Viết mô tả video YouTube thân thiện với SEO

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết mô tả video YouTube dài 100 từ để thu hút [khán giả] xem video về [chủ đề] và đề cập đến các từ khóa sau [từ khóa 1], [từ khóa 2], [từ khóa 3].
10 từ khóa phổ biến xung quanh [chủ đề] là gì? Sử dụng chúng để viết mô tả cho video YouTube nói về [chủ đề].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể giúp tôi tối ưu hóa mô tả video YouTube của mình bằng các từ khóa có liên quan cho video của tôi trên [điền vào chủ đề] không?”
  2. “Tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc viết mô tả hấp dẫn và thân thiện với SEO cho video YouTube mới nhất của tôi về [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi không?”
  3. “Bạn có thể tạo mô tả video YouTube bao gồm các từ khóa và cụm từ phù hợp để giúp video của tôi xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm cho [điền vào chủ đề] không?”
  4. “Tôi cần một mô tả video trên YouTube sẽ thu hút đối tượng mục tiêu của mình và cũng giúp cải thiện thứ hạng SEO của video cho [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi không?
  5. “Bạn có thể viết mô tả một cách chi tiết và hiệu quả về mặt từ khóa cho video YouTube của tôi bao gồm [điền vào chủ đề] và cũng bao gồm lời kêu gọi hành động không?”
  6. “Tôi đang tìm trợ giúp viết mô tả thân thiện với SEO cho video YouTube của mình trên [điền vào chủ đề]. Bạn có thể tạo ra thứ gì đó hấp dẫn và nhiều thông tin không?”
  7. “Bạn có thể giúp tôi viết mô tả video YouTube không chỉ giải thích nội dung video của tôi mà còn bao gồm các từ khóa và cụm từ có liên quan cho [điền vào chủ đề] không?”
  8. “Tôi cần mô tả video trên YouTube để giúp video của tôi xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm cho [điền vào chủ đề]. Bạn có thể viết thứ gì đó vừa mang tính thông tin vừa được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm không?”
  9. “Bạn có thể viết mô tả video YouTube bao gồm các từ khóa có liên quan, tóm tắt nội dung video của tôi về [điền vào chủ đề] và khuyến khích người xem xem video đó không?”
  10. “Tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc viết mô tả hấp dẫn và thân thiện với SEO cho video YouTube của mình trên [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi tạo thứ gì đó thu hút người xem và cũng cải thiện thứ hạng SEO của nó không?”