ChatGPT Logo

Tạo ý tưởng Thumbnails Youtube thu hút

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết mười tiêu đề 4 chữ thể hiện [cảm xúc] sau [lợi ích chính].

CÂU LỆNH MỞ:

  1. “Bạn có thể đề xuất ý tưởng hình thu nhỏ theo chủ đề [điền vào chủ đề] cho kênh YouTube của tôi không?”
  2. “Tôi cần ý tưởng hình thu nhỏ sáng tạo cho video YouTube mới của mình trên [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi không?”
  3. “Bạn có thể tạo ý tưởng hình thu nhỏ bắt mắt cho kênh YouTube nhắm mục tiêu [lấp đầy khán giả] của tôi không?”
  4. “Tôi đang loay hoay tìm ý tưởng về hình thu nhỏ cho video YouTube của mình trên [điền vào chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi với điều đó không?
  5. “Bạn có thể đề xuất các thiết kế hình thu nhỏ cho kênh YouTube của tôi phù hợp với thẩm mỹ thương hiệu của tôi không?”
  6. “Tôi cần ý tưởng về hình thu nhỏ cho video YouTube của mình để khiến người xem muốn nhấp vào và xem. Bạn có thể tạo ra một số ý tưởng?
  7. “Bạn có thể nghĩ ra ý tưởng về hình thu nhỏ cho kênh YouTube của tôi vừa hấp dẫn về mặt hình ảnh vừa mang lại nhiều thông tin không?”
  8. “Tôi sắp ra mắt một chuỗi video mới trên kênh YouTube của mình và tôi cần ý tưởng về hình thu nhỏ sẽ thu hút sự chú ý của người xem. Bạn có thể giúp tôi với đó?”
  9. “Bạn có thể đề xuất ý tưởng hình thu nhỏ cho các video YouTube của tôi có kết hợp [điền vào phần tử], một tính năng chính trong nội dung của tôi không?”
  10. “Tôi muốn hình thu nhỏ của kênh YouTube của mình nổi bật và độc đáo. Bạn có thể giúp tôi tạo ra một số ý tưởng sáng tạo không?”