ChatGPT Logo

Viết review cho sản phẩm Affiliate

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết bài đánh giá về [sản phẩm] so sánh với các sản phẩm khác trong danh mục về giá cả, tính năng và chất lượng.
Viết một bài đánh giá ngắn về [sản phẩm] từ một [khách hàng lý tưởng] vừa mua nó và rất hào hứng với kết quả.
Viết những gì có thể thích và không thích về [sản phẩm] và tại sao? Viết bình luận dựa trên thông tin đó.
Viết một bài đánh giá ngắn về [sản phẩm] từ một khách hàng giới thiệu nó cho bạn bè của anh ấy qua cuộc trò chuyện WhatsApp. Đề cập đến [lợi ích 1], [lợi ích 2] và [lợi ích 3]. Sử dụng ngôn ngữ đàm thoại và không chính thức.