ChatGPT Logo

Câu lệnh Điền Vào Chỗ Trống so với Câu lệnh Mở

Trong tài liệu này, hầu hết bạn sẽ tìm thấy câu lệnh ChatGPT điền vào chỗ trống và mở.

Sử dụng câu lệnh mở và điền vào chỗ trống cho ChatGPT là một cách mạnh mẽ để tạo những phản hồi và thông tin chi tiết có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Đây là cách sử dụng chúng một cách hiệu quả:

  1. Câu lệnh mở: Câu lệnh này được thiết kế để gợi ra nhiều phản hồi và ý tưởng từ ChatGPT. Khi sử dụng câu lệnh mở, hãy càng mở rộng càng tốt, tránh các thuật ngữ hoặc biệt ngữ cụ thể có thể giới hạn phạm vi phản hồi mà bạn nhận được
    • Ví dụ: “Một số ý tưởng sáng tạo để cải thiện sự tương tác của khách hàng trong ngành của tôi là gì?”
  2. Câu lệnh điền vào chỗ trống: Câu lệnh này cung cấp một khuôn khổ để ChatGPT tạo ra các câu trả lời dành riêng cho nhu cầu của bạn. Khi sử dụng lời nhắc điền vào chỗ trống, hãy càng cụ thể càng tốt, cung cấp chi tiết rõ ràng về thông tin bạn muốn nhận.
    • Ví dụ: “Tôi muốn tạo một email bán hàng tập trung vào [điền tên sản phẩm]. Tôi nên đưa vào một số điểm bán hàng chính nào?”

Bằng cách sử dụng kết hợp câu lệnh mở và lời nhắc điền vào chỗ trống, bạn có thể tạo ra nhiều loại câu trả lời phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Hãy nhớ phân tích những phản hồi này một cách cẩn thận, tinh chỉnh câu lệnh và đầu vào của bạn theo thời gian để có được kết quả tốt hơn và chính xác hơn. Khi thực hành, bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo ra những hiểu biết sâu sắc và ý tưởng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.