ChatGPT Logo

Tạo nội dung quảng cáo Facebook hiệu quả

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết cho tôi 3 nội dung quảng cáo trên Facebook dựa trên landing page này:
[Sao chép và dán văn bản landing page].
Bạn có thể cung cấp các ví dụ về nội dung quảng cáo hiệu quả để quảng cáo [sản phẩm] cho [khán giả] không? Hãy chắc chắn rằng chúng [thuyết phục/vui tươi/cảm xúc] và đề cập đến những lợi ích sau:
[Lợi ích 1]
[Lợi ích 2]
[Lợi ích 3]
Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động nói [CTA]. Thêm 3 biểu tượng cảm xúc vào nó.
Nghĩ ra 20 tiêu đề hấp dẫn cho quảng cáo Facebook quảng bá [sản phẩm] cho [đối tượng].
Tôi đang tạo chiến dịch quảng cáo cho [sản phẩm/dịch vụ] và cần trợ giúp viết nội dung thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Bạn có thể giúp tôi đưa ra tiêu đề và nội dung thuyết phục họ mua hàng không?
20 đối tượng có thể có trên Facebook có thể quan tâm đến [sản phẩm] là gì?