ChatGPT Logo

Viết kịch bản Podcast

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Bạn có thể viết kịch bản cho tập podcast sắp tới của tôi về [chủ đề] không?”
 2. “Tôi cần một kịch bản cho podcast của mình về [chủ đề]. Bạn có thể giúp tôi không?”
 3. “Tôi muốn tạo một tập podcast về [chủ đề]. Bạn có thể viết kịch bản cho tôi không?
 4. “Làm cách nào tôi có thể sắp xếp kịch bản của mình cho một podcast về [chủ đề] cho [khán giả]?
 5. “Bạn có thể tạo cho tôi một kịch bản podcast hấp dẫn, nhiều thông tin và giải trí không? Chủ đề là [chủ đề] cho [khán giả]”
 6. “Bạn có thể giúp tôi nghĩ ra chủ đề cho tập podcast phù hợp với khán giả và phù hợp với thương hiệu của tôi không?”
 7. “Bạn có thể cung cấp cho tôi dàn ý về những điểm chính cần trình bày trong tập podcast của tôi, cùng với các gợi ý về câu chuyện, ví dụ và trích dẫn để đưa vào không?”
 8. “Bạn có thể giúp tôi cấu trúc tập podcast của mình bằng cách cung cấp phần mở đầu thu hút người nghe, phần giới thiệu rõ ràng, phần chính bao gồm các điểm chính và phần kết để kết thúc tập và khuyến khích người nghe hành động không?”
 9. “Bạn có thể giúp tôi nghĩ ra những câu hỏi để hỏi khách của mình không, nếu tôi đang phỏng vấn ai đó trên podcast?”
 10. “Bạn có thể đề xuất các cách để làm cho tập podcast của tôi hấp dẫn và tương tác hơn, chẳng hạn như sử dụng hiệu ứng âm thanh, âm nhạc hoặc sự tham gia của khán giả không?”
 11. “Bạn có thể cung cấp cho tôi các mẹo về cách nói rõ ràng, tự tin và nhiệt tình trong tập podcast của tôi không?”
 12. “Bạn có thể giúp tôi tối ưu hóa tập lệnh podcast của mình cho SEO bằng cách đề xuất các từ khóa và cụm từ có liên quan để đưa vào không?”
 13. “Bạn có thể giúp tôi nghĩ ra một tiêu đề và mô tả hấp dẫn cho tập podcast của mình để khuyến khích mọi người lắng nghe và chia sẻ không?”
 14. “Bạn có thể cung cấp cho tôi ví dụ về các tập podcast thành công trong ngành hoặc thị trường ngách của tôi để tôi có thể học hỏi không?”
 15. “Bạn có thể giúp tôi chỉnh sửa và đọc lại kịch bản podcast của mình để đảm bảo rằng nó được viết tốt và không có lỗi không?”