ChatGPT Logo

Tạo bảng so sánh sản phẩm Affiliate

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Viết bài đánh giá về cách [sản phẩm] so sánh với các sản phẩm khác trong danh mục về chất lượng, tính năng và giá cả.
10 ưu điểm của [sản phẩm 1] so với [sản phẩm 2] là gì?
Cung cấp đánh giá toàn diện về [sản phẩm], bao gồm các tính năng, hiệu suất và giá trị có xứng với giá tiền?
Hãy cho tôi biết 10 lý do tại sao [khách hàng lý tưởng] sẽ mua [sản phẩm 1] thay vì [sản phẩm 2].