ChatGPT Logo

Viết Email chưa thanh toán giỏ hàng

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tạo email giỏ hàng chưa thanh toán cho khách hàng tiềm năng bao gồm:

Lời chào: Xin chào [tên người nhận],
Lời nhắc: Bạn đã để lại [chèn tên sản phẩm/dịch vụ của bạn] trong giỏ hàng của mình.
Lợi ích: [chèn tên sản phẩm/dịch vụ của bạn] cung cấp [chèn lợi ích đầu tiên của bạn], [chèn lợi ích thứ hai] và [chèn lợi ích thứ ba của bạn].
Kêu gọi hành động: Hoàn tất giao dịch mua của bạn và tận hưởng [chèn ưu đãi hoặc ưu đãi của bạn].
Thông tin liên hệ: Liên hệ với chúng tôi bằng [chèn phương thức liên hệ ưa thích của bạn, chẳng hạn như điện thoại, email hoặc trò chuyện] tại [chèn địa chỉ email hoặc số điện thoại của nhóm bạn] nếu bạn cần trợ giúp.
Chào kết thúc: Cảm ơn, [điền tên của bạn]."
Viết chuỗi 3 email cho những khách hàng tiềm năng đã bắt đầu mua [sản phẩm] nhưng chưa hoàn tất giao dịch mua của họ. Sử dụng tính khẩn cấp bằng cách nói rằng chiết khấu [số phần trăm] của họ sẽ hết hạn sau 48 giờ và sử dụng giọng điệu vui tươi trong các email.

CÂU LỆNH DỰA TRÊN CÂU HỎI:

  1. “Viết email giỏ hàng chưa thanh toán cho khách hàng tiềm năng để khuyến khích họ hoàn tất việc mua hàng.”
  2. “Bạn có thể soạn thảo một email nhắc nhở khách hàng tiềm năng về các mặt hàng còn lại trong giỏ hàng của họ và cung cấp các ưu đãi để hoàn tất giao dịch mua không?”
  3. “Viết email giỏ hàng chưa thanh toán nêu bật những lợi ích của sản phẩm trong giỏ hàng bị bỏ dỡ.”
  4. “Bạn có thể soạn một email giải quyết các lý do phổ biến dẫn đến việc từ bỏ giỏ hàng và cung cấp các giải pháp không?”
  5. “Viết email từ bỏ giỏ hàng cung cấp ưu đãi hoặc giảm giá đặc biệt để khuyến khích mua hàng.”
  6. “Bạn có thể tạo một email từ bỏ giỏ hàng nhấn mạnh sự thuận tiện và bảo mật của quy trình thanh toán không?”
  7. “Viết một email giới thiệu các sản phẩm tương tự hoặc bổ sung mà khách hàng có thể quan tâm.”
  8. “Bạn có thể soạn thảo một email cung cấp ưu đãi có thời hạn để khuyến khích khách hàng hoàn tất việc mua hàng của họ không?”
  9. “Viết email từ bỏ giỏ hàng bao gồm lời chứng thực hoặc đánh giá của khách hàng để tạo lòng tin và sự tín nhiệm.”
  10. “Bạn có thể tạo một email kết thúc bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cân nhắc của khách hàng và nhắc lại lợi ích của việc hoàn tất giao dịch mua không?”