ChatGPT Logo

Tối ưu SEO trang web của bạn

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Tạo danh sách 10 ý tưởng từ khóa về [chủ đề].

Tùy chọn: Chỉ đề xuất các từ khóa có khối lượng lớn và mức độ cạnh tranh từ thấp đến trung bình.

Tùy chọn: Nhóm danh sách từ khóa này theo các giai đoạn phễu cho dù chúng ở đầu phễu, giữa phễu hay cuối phễu (dựa trên tìm kiếm trước đó).
Cung cấp danh sách 10 blog xếp hạng hàng đầu về từ khóa [keyword]. Đề cập đến URL.
Đề xuất ý tưởng chủ đề blog cho [chủ đề] có thể xếp hạng trên Google.
Viết dàn ý blog chi tiết về [chủ đề] với H2, H3, tiêu đề phụ và gạch đầu dòng.
Cung cấp danh sách các chủ đề phù hợp liên quan đến [chủ đề].
Ai sẽ là 3 đối tượng hàng đầu mà khán giả quan tâm nhất về [chủ đề] để nhắm mục tiêu trên Google?
Cung cấp 10 từ khóa đuôi dài liên quan đến [chủ đề]. Khớp từng từ khóa với bất kỳ loại nào trong 4 loại mục đích tìm kiếm.
Giúp tôi tạo 'how-to schema markup' cho các bước sau về [chủ đề]. Xác định đối tượng mục tiêu của bạn, Chọn chủ đề, Nghiên cứu từ khóa.
Giúp tôi viết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho [URL].
Giúp tôi thực hiện phân tích ý nghĩa cho nội dung [nội dung] sau đây.
Viết mã HTML cho Page Schema Markup Câu hỏi thường gặp cho câu hỏi và câu trả lời sau. [trả lời câu hỏi].
Viết các URL thân thiện với người dùng cho từ khóa này trên tên miền <domain> cho các từ khóa sau - [từ khóa].
Liệt kê đối tượng mục tiêu với các chi tiết cá nhân cho từ khóa [từ khóa].