ChatGPT Logo

Viết kịch bản quảng cáo TikTok

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Vui lòng viết quảng cáo TikTok quảng bá [sản phẩm] cho [khán giả].
Tôi đang cố gắng quảng cáo [sản phẩm] của mình trên TikTok. Bạn có thể giúp tôi viết một kịch bản cho một video sáng tạo và hấp dẫn để giới thiệu các tính năng và lợi ích của nó không?
Tôi muốn tạo một video TikTok viral sử dụng sự hài hước để quảng bá [sản phẩm] cho [khán giả]. Bạn có thể giúp tôi viết một kịch bản hài hước và dễ hiểu không?
Tạo kịch bản cho quảng cáo TikTok bằng công thức PAS. Nó sẽ thúc đẩy [ưu đãi] cho [ngách].
Tạo kịch bản cho quảng cáo TikTok bằng công thức AIDA. Nó sẽ thúc đẩy [ưu đãi] cho [ngách].