ChatGPT Logo

Tạo bản tin

CÂU LỆNH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG:

Gợi ý 1: Phân tích giọng điệu và phong cách viết của văn bản này: [chèn một đoạn văn thể hiện giọng điệu và phong cách viết của bạn]

Gợi ý 2: Sử dụng giọng điệu và phong cách viết đó để viết một email [mô tả email].
Tạo email bản tin hàng tuần cho khách hàng tiềm năng bao gồm:

Lời chào: Xin chào [tên người nhận],
Cập nhật: Chúng tôi có tin tức thú vị cho bạn!
Nội dung: [chèn nội dung bạn muốn giới thiệu] của chúng tôi đang hoạt động và bạn có thể xem tại đây [chèn liên kết]
Lợi ích: Điều này sẽ giúp bạn [chèn lợi ích đầu tiên của bạn], [chèn lợi ích thứ hai của bạn] và [chèn lợi ích thứ ba của bạn].
Kêu gọi hành động: Nếu bạn muốn [lợi ích chính] mà không [phản đối chính], điều này chắc chắn là dành cho bạn.
Chào kết thúc: Nói chuyện với bạn vào tuần tới, [chèn tên của bạn].

CÂU LỆNH DỰA TRÊN CÂU HỎI:

  1. “Viết email bản tin hàng tuần cho khách hàng của chúng tôi để nêu bật các sản phẩm, chương trình khuyến mãi và sự kiện mới.”
  2. “Bạn có thể soạn thảo một email cung cấp tổng quan ngắn gọn về các bài báo và nội dung phổ biến nhất trong tuần qua không?”
  3. “Viết email bản tin hàng tuần giới thiệu những câu chuyện thành công và lời chứng thực của khách hàng.”
  4. “Bạn có thể soạn một email bao gồm các tin tức và xu hướng trong ngành có liên quan đến khách hàng của chúng tôi không?”
  5. “Viết email bản tin hàng tuần cung cấp các mẹo và tài nguyên để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ.”
  6. “Bạn có thể tạo một email có các chương trình khuyến mãi và giảm giá đặc biệt cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không?”
  7. “Viết email nêu bật các sự kiện, hội thảo trên web và hội thảo sắp tới cho khách hàng của chúng tôi.”
  8. “Bạn có thể soạn thảo một email cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm và tính năng mới đang được phát triển không?”
  9. “Viết email bản tin hàng tuần giới thiệu nội dung do người dùng tạo và khuyến khích sự tham gia của khách hàng.”
  10. “Bạn có thể tạo một email kết thúc bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của khách hàng và nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với thành công của họ không?”