ChatGPT Logo

Tạo ý tưởng kinh doanh

CÂU LỆNH MỞ:

 1. “Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng kinh doanh hiện đang có nhu cầu cao không?”
 2. “Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng kinh doanh hiện đang có nhu cầu ở [chèn ngành hoặc quốc gia] không?”
 3. “Tôi đang tìm những ý tưởng kinh doanh với mức yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu. Bạn có thể đề xuất cho tôi không?”
 4. “Một số ý tưởng kinh doanh sáng tạo và độc đáo là gì?”
 5. “Tôi điều hành loại hình kinh doanh này [mô tả công việc kinh doanh]. Tôi có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ mới nào?”
 6. “Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng kinh doanh cho một công ty khởi nghiệp với nguồn lực hạn chế không?”
 7. “Tôi quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh trong [chèn ngành]. Bạn có ý tưởng gì cho tôi không?
 8. “Một số ý tưởng kinh doanh có tiềm năng phát triển cao là gì?”
 9. “Tôi thích [điền đam mê và sở thích]. Tôi có thể tạo ra loại hình kinh doanh nào?”
 10. “Tôi giỏi [chèn kỹ năng và kinh nghiệm]. Tôi có thể tạo ra loại hình kinh doanh nào?”
 11. “Tôi đang tìm ý tưởng kinh doanh thân thiện với môi trường. Bạn có thể giúp tôi không?”
 12. “Tôi đang tìm ý tưởng kinh doanh mà tôi có thể làm tại nhà. Bạn có thể giúp tôi không?”
 13. “Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng kinh doanh cho một thị trấn nhỏ hoặc khu vực nông thôn không?”
 14. “Tôi quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh trong [điền ngách]. Bạn có ý tưởng gì cho tôi?
 15. “Bạn có thể giới thiệu một số ý tưởng kinh doanh phù hợp cho người mới bắt đầu không?”
 16. “Tôi muốn bắt đầu kinh doanh trong [chèn ngành] nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Bạn có ý tường gì không?”
 17. “Một số ý tưởng kinh doanh dễ mở rộng quy mô là gì?”
 18. “Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng kinh doanh phổ biến với [chèn thị trường mục tiêu] không?”
 19. “Tôi đang tìm ý tưởng kinh doanh có tác động xã hội. Bạn có đề nghị gì?”