ChatGPT Logo

Chính sách

Học viện Kstudy

chatgpt.kstudy.edu.vn là một ebook cung cấp miễn phí cho Học viên đang theo học tại Kstudy và cộng đồng.

Tại Kstudy, mỗi học viên đều được cấp tài khoản ChatGPT và tích hợp các công cụ AI vào chương trình đào tạo, ứng dụng triệt để tại mỗi môn học.

Chúng tôi quan niệm cần phải tạo môi trường học tập và trải nghiệm giống thực tế nhất, làm việc ra sao học như vậy. Vì vậy, đội ngũ xây dựng chương trình của Kstudy không chối bỏ các xu hướng mới, đặc biệt là AI.

Kstudy tin rằng AI không thay thế con người mà sẽ làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết sử dụng. Những người làm chủ AI sẽ thay thế những người không làm chủ được AI

Tài nguyên

Nội dung trên website này được đội ngũ Kstudy biên tập và sưu tầm từ các nguồn tài nguyên mở và các tài liệu nước ngoài, sau đó dịch, bổ sung và tổng hợp.

Đa số đều là tài nguyên mở và chúng tôi đã hạn chế thấp nhất những rủi ro về bản quyền. Nếu tài liệu này có phần nào vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ đơn vị nào. Vui lòng thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đính chính và gỡ bỏ!

Chúng tôi đồng ý việc copy nội dung từ website này phục vụ các mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu việc dẫn link về website này khi copy nội dung!

Cộng đồng

Ngoài Ebook này, các bạn có thể hỏi đáp tại Group Facebook: Hướng dẫn Canva, Capcut, ChatGPT phục vụ Digital Content

Kstudy cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo mở rộng miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt là ChatGPT.

Vui lòng theo dõi các kênh sau:

Website: https://kstudy.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/hocvienkstudy

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kstudy-academy-060936237/

Google Maps:

Tiktok: https://www.tiktok.com/@kstudy_academy

Instagram: https://instagram.com/hocvienkstudy

Youtube: https://www.youtube.com/@hocvienkstudy3862

Học viên tại Kstudy

Ngoài Ebook này, các bạn học viên tại Kstudy sẽ được tổ chức các buổi học Online và Offline để sử dụng thành thạo ChatGPT trong công việc. Sau đó, tương ứng với mỗi môn học sẽ có những nội dung ứng dụng AI.